Duurzame berging van afval in Zeeland

Indaver draagt er zorg voor dat het bergen van afval zo duurzaam mogelijk verloopt. Het terrein (30 ha) van stortplaats Noord- en Midden-Zeeland heeft een onderafdichting die voorkomt dat regenwater via het afval in het grondwater dringt. Drainagesystemen voeren het percolaat (afvalwater) af. Een waterzuiveringsinstallatie reinigt het percolaat waarna Indaver het verantwoord kan lozen op het oppervlaktewater.

Stortplaats is bron van groene energie

De hoeveelheid en diversiteit aan afval op een stortplaats zetten spontane vergisting van het organische materiaal in gang. Indaver onttrekt het ontstane biogas (methaan) via gasschachten en –leidingen. Vervolgens zetten wij dit om in groene stroom.

Share this page

Contact

Marcel Coenen
Key Account Manager
t +31 78 6306 772