Storten blijft noodzakelijk, maar kan duurzaam

Het bergen (of storten) van afval is ongewenst. Als hergebruik, recycling en verbranding (met energieterugwinning) van specifieke afvalstromen niet mogelijk blijkt, blijft er nog maar een optie over: geconditioneerde berging van afval op een stortplaats. Het overheidsbeleid, fiscale maatregelen en technische innovaties zorgen ervoor dat er steeds minder afval gestort wordt. In 2013 had Nederland nog 21 stortplaatsen waar gestort mocht worden. In 1991 waren dat er nog 80.

Afvalberging in Zuidwest-Nederland

Indaver exploiteert nog één stortplaats: stortplaats Noord- en Midden-Zeeland in het industriegebied Vlissingen-Oost. Hier bergen we saneringsgrond en overige (inerte) bulkstromen, baggerspecie en restfracties van eerder gesorteerd bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Ook asbesthoudend afval verwerken we verantwoord en veilig op de stortplaats. Om de continuïteit van de dienstverlening zeker te stellen, investeert Indaver in de inrichting van een nieuw fase, fase 5B. Wij voorzien Fase 5B onder meer van onderafdichting zodat er de komende jaren veilig gestort kan worden.

Van stortplaats tot recreatiegebied

De voormalige stortplaats Derde Merwedehaven is sinds 2013 gesloten, krijgt een nieuwe bestemming en is inmiddels omgedoopt tot Merwedeheuvel. Er is overeenstemming over het landschapsontwerp en eindafwerkingsplan. De Merwedeheuvel wordt tussen 2018 en 2023 fasegewijs heringericht tot recreatiegebied.

In Zeeuws-Vlaanderen is de voormalige stortplaats Koegorspolder overgedragen aan de provincie Zeeland. De Groene Koegors, zoals de nieuwe naam luidt, krijgt een recreatieve bestemming, inclusief wandelpad, waarbij de nadruk ligt op flora en fauna. Bloemrijk grasland, poelen, plasdras weilanden en bomen gaan vogels, vlinders en bijen aantrekken. Er zijn plannen voor een zonnepanelenpark.

Veilige bestemming voor gevaarlijk afval

Indaver beheert in Antwerpen een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (deponie categorie 1). Deze stortplaats ligt op ons eigen terrein naast de verbrandingsinstallaties voor industrieel afval. Indaver staat volledig garant voor een verantwoorde berging van het aangeleverde afval. 

Share this page