Sterk in operational excellence

Industriële bedrijven en gemeenten proberen het beste resultaat te behalen in de verwerking van hun afval. Daarbij spelen zowel economische als ecologische aspecten een rol, maar zeker ook de veiligheid. Zo moet gevaarlijk afval op een zorgvuldige, verantwoorde en veilige wijze worden vernietigd.
Voor huishoudelijk en organisch afval geldt dat de terugwinning van materialen en energie steeds belangrijker en rendabeler wordt. Bovendien is het in veel gevallen wettelijk verplicht.

Indaver is uw partner bij de keuze van verwerking. Wij bieden zowel aan de industrie (total waste management) als aan gemeenten (public waste management) hoogwaardige oplossingen op maat aan. Onze grondige kennis van de nieuwste technologieën zorgt voor de beste prestatie en efficiëntie met oog voor mens, veiligheid en milieu.
Met ander woorden: Indaver staat voor de meest betrouwbare en doelmatige oplossing van de verwerking van uw afval tegen een excellente prijs.

Hoogtechnologische afvalverwerkingsinstallaties

De hoogtechnologische installaties van Indaver behoren qua schaalgrootte en efficiëntie tot de top. Zij passen de best beschikbare technologieën toe voor een economisch verantwoorde verwerking in combinatie met het beste voor het milieu.
Wij hebben daarnaast (internationale) partnerschappen gesloten met de beste verwerkers op hun specifieke gebied. Ook zij zorgen voor een correcte verwerking van uw afval.

Diensten voor verwerking van alle afvalstromen

Indaver zet dagelijks in op een hoge efficiëntie en kwaliteit bij de behandeling van uw afval.
Gevaarlijk afval verwerken wij veilig en grondig in onze geavanceerde verwerkingsinstallaties. Voor de meer algemene afvalstromen kiezen we allereerst voor terugwinning van materialen, bijvoorbeeld door recycling van kunststof of papier. Bij afval waar dit niet mogelijk is, kijken wij of het opwekken van energie – stroom of gas – mogelijk is. Een duurzame berging op de geconditioneerde stortplaats is de laatste oplossing voor afval dat niet anders te verwerken is.
Daarnaast leveren wij gespecialiseerde dienstverleningen op het gebied van onder meer slibontwatering en tankcleaning.

Afvalberging in Zuidwest-Nederland

Indaver exploiteert nog één stortplaats: stortplaats Noord- en Midden-Zeeland in het industriegebied Vlissingen-Oost. Hier bergen we saneringsgrond en overige (inerte) bulkstromen, baggerspecie en restfracties van eerder gesorteerd bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Ook asbesthoudend afval verwerken we verantwoord en veilig op de stortplaats. Om de continuïteit van de dienstverlening zeker te stellen, investeert Indaver in de inrichting van een nieuw fase, fase 5B. Wij voorzien Fase 5B onder meer van onderafdichting zodat er de komende jaren veilig gestort kan worden.

 

Van stortplaats tot recreatiegebied

De voormalige stortplaats Derde Merwedehaven is sinds 2013 gesloten, krijgt een nieuwe bestemming en is inmiddels omgedoopt tot Merwedeheuvel. Er is overeenstemming over het landschapsontwerp en eindafwerkingsplan. De Merwedeheuvel wordt tussen 2018 en 2023 fasegewijs heringericht tot recreatiegebied.

In Zeeuws-Vlaanderen is de voormalige stortplaats Koegorspolder overgedragen aan de provincie Zeeland. De Groene Koegors, zoals de nieuwe naam luidt, krijgt een recreatieve bestemming, inclusief wandelpad, waarbij de nadruk ligt op flora en fauna. Bloemrijk grasland, poelen, plasdras weilanden en bomen gaan vogels, vlinders en bijen aantrekken. Er zijn plannen voor een zonnepanelenpark.

Veilige bestemming voor gevaarlijk afval

Indaver beheert in Antwerpen een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (deponie categorie 1). Deze stortplaats ligt op ons eigen terrein naast de verbrandingsinstallaties voor industrieel afval. Indaver staat volledig garant voor een verantwoorde berging van het aangeleverde afval. 

 

Share this page