Solide partner in duurzaam afvalbeheer

In de kwart eeuw dat Indaver actief is in duurzaam afvalbeheer is zij een gerespecteerde partner voor industrieën en gemeenten geworden. Een gestage groei in Nederland en daarbuiten is hiervoor het overtuigende bewijs.

Strategisch afvalbeheer op maat

De transparante strategie leidt tot een realistische aanpak van enerzijds het industrieel en gevaarlijk afval en anderzijds het huishoudelijke en organische afval. Voor zowel de industrie als gemeenten heeft Indaver duurzame, geïntegreerde en kostenefficiënte totaaloplossingen. Daarbij zijn de doelen van de opdrachtgever het uitgangspunt en zorgen wij voor maatwerk.

Onze missie

Indaver is toonaangevend in duurzaam afvalbeheer, vanuit deze missie werken we aan oplossingen voor afvalbeheer voor gemeenten en industrieën. We laten ons leiden door ecologische overwegingen gecombineerd met economisch en sociaal verantwoorde keuzes. Daarbij kiezen wij voor solide langetermijnrelaties met opdrachtgevers, partners en leveranciers. Met als doel om in gezamenlijkheid materiaalkringlopen te sluiten.

Onze vijf kernwaarden

Onze missie hebben wij concreet gemaakt door vijf kernwaarden te formuleren:

  • Met oog voor mens, veiligheid en milieu – we willen veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, met een minimale impact van onze activiteiten op onze omgeving.
  • In wederzijds vertrouwen – wederzijds vertrouwen is de basis en persoonlijke betrouwbaarheid en integriteit zijn de vereisten voor een duurzame relatie met elk van onze stakeholders.
  • Open in woord en daad – we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 
  • Gericht op resultaat – in alles wat we doen, zijn we resultaatgericht en kostenefficiënt.
  • Met aandacht voor continue verbetering - we evalueren, controleren en optimaliseren doorlopend onze dienstverlening, inzet en processen.

 

In het verlengde van deze kernwaarden draagt Indaver er zorg voor om alle ervaring en kennis die we opbouwen in kaart te brengen, te delen en te verankeren binnen de organisatie.

Share this page