Maatschappelijk betrokken

De activiteiten en werkzaamheden van Indaver kunnen invloed hebben op de omgeving. Indaver vindt het daarom belangrijk om buurbedrijven en omwonenden kennis te laten maken met haar bedrijf en medewerkers. Zo houdt Indaver regelmatig informatiebijeenkomsten en informeert zij geïnteresseerden via haar website. Ook reageert zij alert op klachten over mogelijke overlast die omwonenden kunnen ervaren.

Aanpassingen Bio Power Alphen

De investeringen en maatregelen die Indaver in 2016 toepaste om de geuroverlast voor de omwonenden terug te dringen, hebben positief effect. In de zomermaanden volgde Indaver nauwgezet geurmeldingen op. Aanvullend voerden wij eigen ‘geurrondes’ uit en hebben derden onderzoek gedaan naar de werking van het biofilter. Omwonenden zijn geïnformeerd over de gang van zaken. Ook zijn zij ingelicht over de geplande werkzaamheden aan de nabewerkingsinstallatie. Deze zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de compost te verbeteren.

Merwedeheuvel

De voormalige stortplaats Derde Merwedehaven krijgt een nieuwe bestemming en is inmiddels omgedoopt tot Merwedeheuvel. De Merwedeheuvel wordt ingericht als recreatiegebied met grasland, bomen en struiken. Er worden wandel- en fietspaden aangelegd. In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het project in 2018. Omwonenden en belangstellenden zijn hierover geïnformeerd. Naar verwachting wordt het recreatiegebied in 2023 voor het publiek opengesteld. Wie de ontwikkeling wil volgen, kan de site www.merwedeheuvel.nl bekijken.

Share this page