Toonaangevend in duurzaam afvalbeheer

De wereldwijd groeiende consumptie zorgt voor een toenemende druk op de beschikbare grondstoffen. En hoewel onderzoekers van mening verschillen in de mate en het moment, is het duidelijk dat schaarste zal ontstaan.

Met ruim 25 jaar ervaring en inmiddels een gerenommeerde reputatie, is Indaver synoniem aan duurzaam afvalbeheer. Vanuit haar vijf kernwaarden werkt Indaver nauwgezet aan het zo optimaal mogelijk benutten van afval. Terugwinning van materialen en energie uit afval is steeds vaker economisch rendabel en ecologisch een vereiste. In het verlengde daarvan streeft Indaver ernaar materiaalkringlopen op een CO2- en energie-efficiënte manier te sluiten. Daarmee hoopt zij haar steentje bij te dragen aan het oplossen van een deel van de grondstoffenschaarste.

Hoogwaardig maatwerk voor industrie en gemeenten

Met onze hoogtechnologische afvalverwerkingsinstallaties verwerken wij (gevaarlijk) industrieel afval op een duurzame en verantwoorde manier. Voor huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval streven wij naar het sluiten van de materiaalkringloop. Zowel voor gemeenten (public waste management) als industrie (total waste management) zijn wij uw partner in flexibele, hoogwaardige maatwerkoplossingen.

Onderscheidend in Nederland

Indaver Nederland werkt vanuit een waarden gedreven cultuur met een kennisgedreven organisatie aan de uitvoering van haar transparante strategie. Vanuit onze missie 'Toonaangevend in duurzaam afvalbeheer' hebben wij vijf kernwaarden geformuleerd die leidend zijn bij ons handelen.

Indaver Nederland is een volledige dochter van de Indaver Groep. Katoen Natie is de aandeelhouder van Indaver.

Indaver Nederland heeft een eigen management team en draait een omzet van jaarlijks circa 125 miljoen euro. Op de meer dan 30 locaties, voornamelijk in Zuidwest-Nederland, werken ruim 300 medewerkers.

Maatschappelijk betrokken

Vanuit onze kernwaarde ‘Met oog voor mens, veiligheid en milieu’ voelen wij een grote betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en met name bij de gemeenten waar onze activiteiten gevestigd zijn, bij buurbedrijven en omwonenden. Indaver streeft constant naar het beperken van de impact van haar activiteiten op haar (directe) omgeving.

Share this page