Innovatieve VGI-vergister EcoFuels

In de visie van Indaver hebben afvalbeheerbedrijven een sleutelrol binnen de circulaire economie. Zij beschikken immers over de kennis en jarenlange ervaring om producten uit afval te maken. Indaver hanteert daarbij het uitgangspunt te werken aan hoogwaardige recycling, dus productie van secundaire grondstoffen met dezelfde kwaliteit als ‘virgin’ materialen. De sleutelrol van Indaver komt goed naar voren in de samenwerking met strategische partners. Door kennis en ervaring te delen, ontstaat er vernieuwing op het gebied van duurzaam afvalbeheer.

Samenwerken bij EcoFuels

We proberen altijd samen te werken, omdat we weten dat er vernieuwing ontstaat door kennis en ervaring te delen. Een voorbeeld van een duurzame samenwerking is EcoFuels in Nederland.

EcoFuels innovatieve vergister voor voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI)

Tien jaar geleden ontwierp en bouwde Laarakker Groenteverwerking samen met Indaver in Nederland de EcoFuels VGI-vergister in Well (Limburg). Sindsdien produceert EcoFuels hoogwaardige producten uit restanten van de voedings- en genotmiddelensector (VGI) met een laag drogestofgehalte, en uit agrarische reststromen.

Groene energie

EcoFuels was de eerste grootschalige vergister die groene elektriciteit opwekte uit biogas. De kennis die met EcoFuels is opgedaan, hebben Indaver en Laarakker ingezet bij de uitbreiding van de VGI-vergistingsinstallatie in 2011. EcoFuels produceert nu ook groen aardgas en vloeibare CO2.

Better Biomass Certificaat

In 2015 kreeg EcoFuels het NTA 8080 certificaat, ook wel bekend als het Better Biomass certificaat. Dit certificaat garandeert dat EcoFuels voor de duurzaamste verwerkingsmethode heeft gekozen. Voor GFT-afval is dit een combinatie van vergisten en composteren. Voor de aanvaarding en verwerking van agrarische reststromen en restanten uit de voedingsmiddelenindustrie is maatwerk een vereiste. EcoFuels stuurt voor elke aangeboden reststroom aan op de duurzaamste verwerkingsmethode. Dat betekent ook dat EcoFuels een reststroom niet aanvaardt als deze elders duurzamer ingezet kan worden.

De duurzame producten van EcoFuels

De in 2011 geheel vernieuwde installatie produceert jaarlijks:

  • 2,3 miljoen Nm3 groen aardgas, voldoende om ruim 1600 huishoudens een jaar lang te laten koken, douchen en het huis te laten verwarmen. Dit gas wordt toegevoegd aan het aardgasnetwerk,
  • 19,5 miljoen kWh groene stroom, goed voor het jaarverbruik van 6 500 huishoudens buiten het eigen verbruik,
  • 2,8 MW(th) hoogaardige warmte, met een temperatuur van 105°C. Een deel van deze warmte gebruikt EcoFuels opnieuw voor het vergistingsproces, de rest is beschikbaar voor andere bedrijfsprocessen op deze locatie, 
  • vloeibare CO2 die EcoFuels – als eerste – uit biomassa produceert, voldoet aan de hoogste zuiverheidseisen. Toepassingen zijn de glastuinbouw, reinigingsindustrie en de productie van droogijs om bijvoorbeeld levensmiddelen te koelen en
  • het afvalwater kan EcoFuels zo zuiveren dat het opnieuw bruikbaar is in het productieproces. De vaste stof die overblijft na slibbehandeling wordt ingezet als bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw.

Share this page

Contact

Marcel Coenen
Key Account Manager
t +31 78 6306 772