Multifunctionele projectteams werken aan innovatie

Nieuwe ideeën en concepten moeten de creatieve ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Zij hebben echter ook structuur nodig om uit te kunnen groeien tot een daadwerkelijk project.

Indaver pakt innovatie en verbetertrajecten projectmatig op. Multifunctionele projectteams richten zich op een idee of concept, werken samen en bundelen kennis en expertise. Een projectprocedure begeleidt het proces vanaf de ideefase. Als blijkt dat het idee kansrijk is, wordt dit opgeschaald naar een pilot en vervolgens naar een business case. Als duidelijk is dat het idee of concept economisch haalbaar en voldoende duurzaam is, maakt het team een concreet investeringsvoorstel op.

Veel concepten halen dit laatste stadium niet. Technieken blijken vaak niet voldoende robuust te zijn om de benodigde investeringen te rechtvaardigen.

Indaver gelooft echter dat deze vernieuwende ideeën misschien niet vandaag, maar wel op enig moment zullen leiden tot de bouw van innovatieve installaties of tot de introductie van toonaangevende duurzame concepten.

Share this page