Lean Six Sigma verduurzaamt en structureert processen

Indaver past de methode Lean Six Sigma (LSS) toe om verspilling in bedrijfsprocessen tegen te gaan. LSS zorgt voor verduurzaming en structurering van bedrijfsprocessen. Dat komt Indaver en de dienstverlening aan haar klanten ten goede.

Terugdringen wachttijden

In 2017 volgden 25 leidinggevenden de Yellow Belt basiscursus. Tegelijkertijd pakten zij een aantal van de door hen zelf aangedragen verbeterprojecten op. Zo wordt er gewerkt aan het terugdringen van de wachttijden bij de weegbrug bij IWS Terneuzen. Als chauffeurs voor het wegen al kunnen inchecken, kunnen zij zich via digitale communicatie daarna overal snel aanmelden. Dat gaat veel tijd schelen.

Van aanvraag tot bestelling

Ook het inkoopproces is in zijn geheel onder de loep gelegd zodat knelpunten benoemd en aangepakt kunnen worden. Uiteindelijk moeten de gegevens van aanvraag tot bestelling automatisch herkend worden. Eerder al werd de inkoopfacturatie onder handen genomen. Bij elke stap of handeling werd gekeken of die daadwerkelijk iets toevoegt aan het eindresultaat. De elektronische verwerking van de aankoopfacturatie is, onder de noemer EVA, inmiddels helemaal gedigitaliseerd. De software leest en herkent een digitale factuur die automatisch in SAP komt te staan. De verdere afhandeling, inclusief archivering, geschiedt automatisch.

Share this page