GFT-afval van gemeenten staat aan de basis van 3 duurzame producten

Om de overgang naar een circulaire economie te kunnen maken, moeten materiaalkringlopen gesloten worden. Hier ligt een sleutelrol voor afvalbeheerbedrijven als Indaver. Zij kunnen hun expertise en ervaring inzetten om uit reststromen secundaire  grondstoffen te produceren. Indaver kiest daarbij nadrukkelijk voor kwaliteit – dus voor hoogwaardige recycling – boven kwantiteit.

GFT-afval levert drie duurzame producten op

Bio Power Alphen is de nieuwste generatie GFT-vergister van Indaver. Bij de realisatie van deze installatie hebben we dankbaar gebruikgemaakt van onze eerder opgedane kennis bij EcoFuels. Uit het groente-, fruit- en tuin (GFT-) afval van gemeenten uit de wijde omgeving wint Indaver drie hoogwaardige grondstoffen terug en sluit daarmee de materiaalkringloop: 

  • Compost: een natuurlijke bodemverbeteraar die fossiel veen of kunstmest vervangt;
  • Groen gas: nat organisch restafval wordt vergist tot biogas, dat wordt opgewerkt tot groen gas. Dit groen gas heeft een heel hoge kwaliteit en kan dus fossiel aardgas vervangen en
  • Vloeibaar CO2: bij de veredeling van biogas tot groen gas komt CO2 vrij. Bio Power Alphen comprimeert dit tot vloeibare CO2, onder meer geschikt voor het stimuleren van plantgroei in de glastuinbouw.

 

Groeiende productie

Operationeel sinds juni 2014 voldeed Bio Power Alphen direct aan de hoogste normen. Tegelijkertijd vertoont de productie van groen gas een stijgende lijn. Konden we in 2015 1,9 miljoen Nm3 groen gas op jaarbasis het gasnet invoeren, in 2016 was dat 2 miljoen Nm3 en in 2017 gingen we ruim over de 2 miljoen Nm3 heen.

Proces en installatie

Indaver blijft continu werken aan verbetering en innovatie, ook waar dit het proces en de installatie van Bio Power Alphen betreft. Er zijn aanpassingen uitgevoerd om mogelijke geuroverlast in de directe omgeving terug te dringen. Tegelijkertijd werkte Indaver aan de kwaliteitsverbetering van de compost, onder meer door te investeren in nieuwe zeefinstallaties.

Capaciteitsuitbreiding

In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanvraag van de revisievergunning. Deze omvat een capaciteitsuitbreiding van 75.000 ton tot 90.000 ton op jaarbasis. Ook is er een investeringsonderzoek gaande voor de inname van andere stromen dan GFT zoals vloeibare, plantaardige vetstromen.

Share this page

Contact

Robert Jansen
Tender Manager
t +31 78 6306 726
Meer weten, klik hier