Digitalisering verbetert onze dienstverlening

In 2017 stapte Indaver Nederland over op het ERP-systeem SAP. Tegelijkertijd haakte Indaver Nederland ook aan op het organisatiebrede platform Unity.Deze overstap betekent dat Indaver digitaal gezien efficiënter met haar klanten kan werken. Er ontstaat bijvoorbeeld een eenduidige administratieve afhandeling van orders en facturen.

Stapsgewijs

In de loop van 2017 zijn steeds meer zaken gedigitaliseerd. Zo is de elektronische verwerking van aankoopfacturen (EVA) geïmplementeerd. Onze digitale klachtenregistratie is eenduidiger geworden. Hierbij maken we onderscheid in omgevingsklachten en operationele/commerciële klachten. Aanvullend borgt het systeem dat de klager een terugkoppeling krijgt en registreert het systeem of op een klacht een corrigerende of preventieve maatregel volgt.

LIMS

Een belangrijke stap was ook de implementatie van het vernieuwde Laboratory Information Management System (LIMS) in ons Unity Platform. In dit systeem noteren wij alle karakteristieken, analysedata, verwerkingsmethode en transportgegevens van de afvalstoffen die wij in beheer hebben.

Share this page