Continu verbeteren en innoveren

Het afvalbeheer en de milieuvriendelijke verwerking van afvalstoffen zijn onophoudelijk aan verandering onderhevig. Niet alleen veranderen de wettelijke kaders door milieutechnische aanscherpingen, ook volgen technologische ontwikkelingen elkaar op.
Voor industrieën en gemeenten die met afval te maken hebben, is het van belang dat hun afvalinzamelaar en –verwerker voortvarend en innovatief optreedt.

Toonaangevend duurzaam afvalbeheer

Zoals verwoord in haar missie ‘toonaangevend in duurzaam afvalbeheer’ heeft Indaver een constante focus op verbeteren en innoveren. Immers, ‘toonaangevend’ is alleen maar mogelijk door continu te investeren in vernieuwing en te komen tot innovatieve, klantgerichte oplossingen. Verbeteren en innoveren zijn bij Indaver dan ook breed verankerd. Behalve in haar missie is dit ook terug te vinden in haar kernwaarde ‘met aandacht voor continue verbetering’. Innovatie is bovendien het sleutelwoord om de corporate missie – het sluiten van materiaalkringlopen – te kunnen verwezenlijken.

Zonder kennis geen innovatie

Kennis staat voor Indaver aan de basis van innovatie. Daarom is kennismanagement een topprioriteit voor Indaver:

  • Wij investeren continu in het actueel houden van kennis bij onze, veelal hoog opgeleide medewerkers,
  • Wij gebruiken specialistische kennis om slim te investeren in onze geavanceerde installaties,
  • Wij delen met veel genoegen nuttige kennis met onze klanten en stakeholders
  • En niet te vergeten, openen wij onze deuren voor de kennisuitwisseling met studenten en werken wij nauw samen met kennisinstituten, scholen en universiteiten.

Innovatieve ontwikkelingen afvalverwerking

Samen met klanten en partners ontwikkelt Indaver innovatieve oplossingen voor afvalstromen. Denk bijvoorbeeld aan de vergister voor reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI) EcoFuels, of de GFT-vergister in Alphen aan den Rijn. Ook op het kleinste, moleculaire, niveau zoeken wij naar mogelijkheden om materiaal terug te winnen. Indaver Molecule Management, onderdeel van het Total Waste Management concept, zet in op het veilig en efficiënt terugwinnen van waardevolle moleculaire componenten uit gevaarlijke afvalstoffen.
Een waardevolle aanvulling op het Total Waste Management is de internationale dienstenportfolio van Indaver Impex, marktleider in de Benelux op het gebied van slibontwatering.
Indaver werkt gestructureerd aan innovatieve technieken of serviceconcepten die potentie hebben. Onze projectmatige aanpak zorgt ervoor dat er altijd een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de gewenste innovatie en benodigde investering.

Share this page