Maximale materiaalterugwinning

Dat uit afval grondstoffen te herwinnen zijn, mag als bekend verondersteld worden. Dat de technieken zo verbeterd zijn, dat Indaver bijvoorbeeld uit elke ton GFT een halve ton grondstof wint, is minder bekend. Terugwinnen is één ding, kwaliteit is minstens zo belangrijk. Indaver zet nadrukkelijk in op de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen om haar bijdrage aan de circulaire economie te leveren.

Van afval naar grondstof

Indaver heeft in Nederland in 2017 de volgende hoogwaardige grondstoffen teruggewonnen uit reststromen:

  • Compost                    177.319 ton
  • Biomassa                    20.069 ton
  • Vloeibare CO2               2.235 ton
  • Groen gas              2.224.102 Nm3
  • Zoutzuur                    154.043 ton
  • Groene stroom      4.528.405 kWh

 

Hoogwaardige compost

De kwaliteit van compost heeft hoge prioriteit op al onze composteringslocaties. In 2017 hebben we geïnvesteerd in nieuwe zeeftrommels (onder meer locatie Europoort) en fijnere zeefmatten. Dat geeft minder vervuiling in de compost. Bio Power Alphen heeft geïnvesteerd in de gehele nabewerkingsinstallatie onder andere om een betere kwaliteit compost te kunnen produceren. De komende jaren zetten we het investeringsprogramma voort.

Plastics to Chemicals: van plastic afval naar grondstoffen voor de chemische industrie

De strijd tegen plastics staat overal hoog op de agenda. Ook Indaver denkt volop na over vernieuwende en duurzame oplossingen voor deze afvalstroom. Wij sorteren in onze installaties in Willebroek recyclebare plastic verpakkingen en maken ze gebruiksklaar als grondstof voor de recyclingindustrie. Wij bouwen nu ook aan een vernieuwende oplossing voor end-of-life plastics die niet meer hergebruikt kunnen worden. Zo lopen we ook voorop in het nieuwe plastics-beleid van de Europese Commissie. Die wil alle plastic verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar maken, op een kostenefficiënte manier, tegen 2030. Indaver wil in Europa Plastics-to-Chemicals (P2C) installaties bouwen die de plastics afbreken in kleinere koolwaterstofketens. Deze thermische moleculaire recycling zal hoogwaardige grondstoffen opleveren voor de chemische industrie. Dit project past in ons Indaver Molecule Management® programma, dat recycling naar een hoger niveau tilt.

Zoutzuurrecycling

Indaver heeft ruime ervaring in het terugwinnen van zoutzuur. Sinds 2001 staat er een Acid Recycling Plant (ARP)-installatie bij Tata Steel in IJmuiden. Tata Steel gebruikt zoutzuur om in drie zogenoemde beitsbanen de staalplaten van roest te ontdoen. Onze ARP-installatie oxideert het vervuilde beitszuur. Hierdoor ontstaan geregenereerd zoutzuur en ijzeroxide. Tata Steel gebruikt beide grondstoffen opnieuw in zijn productieproces.

Deze industriële samenwerking om beide kringlopen voor 100% te sluiten, waarmee binnen de keten 50.000 ton CO2-uitstoot wordt vermeden, hebben Tata Steel en Indaver in 2015 herbevestigd voor nog eens vijftien jaar. Indaver heeft ondertussen haar ARP-installatie gereviseerd. Hierdoor is de installatie nog veiliger, onderhoudsarmer en energiezuiniger geworden.

 

 

 

 

Share this page