Duurzame inzetbaarheid

Indaver ontwikkelde beleid dat zich richt op de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, dus niet alleen de oudere. Immers, voor elke medewerker zijn vitaliteit, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Het duurzame inzetbaarheidsbeleid binnen Indaver bestaat uit vier pijlers:

  • Gezondheid & Energie,
  • Vakkennis & Vaardigheden,
  • Motivatie & Betrokkenheid,
  • Werk & Privé Balans.

 

In 2017 richtten wij ons op drie speerpunten.

BRAVO

BRAVO is de afkorting van bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Uit het periodiek medisch onderzoek dat Indaver in Nederland in 2017 organiseerde, blijkt dat het percentage rokers met ruim 30% is gedaald. Van de overgebleven rokers wil de helft hulp bij het stoppen. Deze uitkomsten sterken ons in het besluit om per 1 januari 2018 alle Indaver-locaties in Nederland rookvrij te maken. Uitgezonderd is het roken buiten werktijd in speciale rookcabines. Tegelijkertijd bieden wij potentiële stoppers de mogelijkheid om een ondersteunende training te volgen. Fruitacties, sportvergoedingen en campagnes rond gezonde voeding en een betere balans tussen werk en privé werpen hun vruchten af.

Flexibilisering arbeidsvoorwaardenpakket

Sinds 2017 kan iedere medewerker van Indaver in Nederland zijn arbeidsvoorwaarden afstemmen op zijn persoonlijke situatie en toekomstplannen. Zo bepalen medewerkers dankzij het Individuele KeuzeBudget zelf de bestemming van de maandelijkse opbouw van hun eindejaarsuitkering of 13de maand. Dit geeft hun meer regie over hun budget en vrije tijd.

Met de Generatieregeling speelt Indaver in Nederland in op de steeds verder stijgende pensioengerechtigde leeftijd. Medewerkers kunnen in de laatste vijf jaar een stapje terugdoen om gezond en duurzaam hun carrière af te ronden.

Vernieuwing beoordelingssysteem

In 2017 werd in het kader van een afstudeerstage een adviesrapport opgesteld over de mogelijkheden van een nieuw beoordelingssysteem. Medewerkers hebben hun inbreng geleverd door massaal de enquête in te vullen. Leidinggevenden zijn vervolgens in workshops aan de slag gegaan om de eerste contouren van de nieuwe systematiek te ontwikkelen. In 2018 wordt het nieuwe Performance Management systeem geïntroduceerd. Het is eenvoudiger, flexibeler, wordt gedigitaliseerd en moet leiden tot een zo objectief mogelijke beoordeling.

Share this page