Transparante rapportage over duurzaam afvalbeheer

Indaver streeft ernaar om in al haar handelen – processen, technieken, afvalbeheer – het duurzaam ondernemen te verankeren. En wie pretendeert duurzaam te ondernemen, moet dit naar de buitenwereld kunnen onderbouwen. Met haar jaarlijkse duurzaamheidsrapportage maakt Indaver inzichtelijk hoe duurzaamheid in het voorgaande kalenderjaar gestalte heeft gekregen in haar beleid en uitvoering.
Deze rapportage is op meerdere manieren te verkrijgen:

  • een beknopte samenvatting is beschikbaar in brochurevorm  
  • Lees het uitgebreide duurzaamheidsrapport hier

 

Ook in Nederland levert Indaver continu inspanningen om de impact van haar activiteiten op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken en haar ecologische voetafdruk nog te verkleinen. Ze investeert daarvoor in nieuwe technologieën en methodes en verbetert de bestaande. Onderstaand een overzicht van enkele lopende projecten die onze duurzaamheidsfilosofie illustreren:

Met oog voor mens, veiligheid en milieu

Indaver wil veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, met een minimale impact van onze activiteiten op onze omgeving. In Nederland brengen wij dit op tastbare wijze in de praktijk:

Materiaalterugwinning in Nederland

Om de overgang naar een circulaire economie te kunnen maken, moeten materiaalkringlopen gesloten worden. Hier ligt een sleutelrol voor afvalbeheerbedrijven als Indaver. Indaver zet haar kennis en expertise in om uit reststromen secundaire grondstoffen te produceren. Indaver kiest daarbij nadrukkelijk voor kwaliteit - dus voor hoogwaardige recycling - boven kwantiteit. Enkele aansprekende voorbeelden:

  • Uit GFT-afval wint Indaver in Alphen aan den Rijn 3 hoogwaardige grondstoffen terug en
  • Bij EcoFuels wordt gekozen voor de meest duurzame verwerkingsmethode voor iedere aangeboden reststroom uit de voedingsmiddelenindustrie. 

Toegevoegde waarde voor klant en samenleving

Samen met klanten en partners ontwikkelt Indaver innovatieve oplossingen voor afvalstromen. Door continu te investeren, te verbeteren en te innoveren beschikt Indaver over de meest recente technieken in ‘best-in-class’ installaties. Onderstaand enkele tastbare voorbeelden:

  • Recentelijk heeft Indaver de ARP installatie op het terrein van Tata Steel van binnen en van buiten grondig gereviseerd, gebruikmakend van de nieuwste technologie en duurzame materialen en
  • Indaver Impex heeft haar internationale marktpositie verder kunnen versterken dankzij de overname van twee bedrijven.

 

Share this page