Duurzaam ondernemen

De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft een vaste plaats in de bedrijfsvoering van Indaver. Er zijn drie achterliggende motivaties:

  • de morele plicht vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen,
  • de uit de Participatiewet voortvloeiende afspraken in het Sociaal Akkoord 2013,
  • de terugkerende klantvraag om binnen de te contracteren dienstverlening ruimte te maken voor inzet van arbeidsbeperkten.


Voor 2026 zal Indaver 3% (7 werkplekken) van haar personeelsformatie moeten invullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan in eigen dienst zijn of gedetacheerd.

Samenwerking en betrokkenheid

Indaver laat geen kans onbenut om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. De vele vestigingen waar kleine teams efficiënt werken, maken het echter niet eenvoudig om binnen de eigen organisatie ruimte te vinden. Locus, partner in duurzaam inclusief ondernemen, ondersteunt en begeleidt ons bij meerdere pilots. Daarnaast zetten wij breed in op:

  • samenwerking met sociale werkbedrijven,
  • mogelijkheden binnen de eigen organisatie,
  • mogelijkheden en betrokkenheid bij onze leveranciers om bij te dragen.


In 2017 hebben wij met onze partners vooral ingezet op de aantoonbare rapportages over de inzet. Behoud van privacy stond daarbij voorop.

Share this page

Klik om de video te bekijken