CO₂ Prestatieladder maakt bewust

Elk jaar maakt Indaver inzichtelijk wat zij aan de bewustwording en vermindering van het energieverbruik binnen haar organisatie doet. De CO2-Prestatieladder, het instrument hiervoor, is het benchmark voor milieubewuste bedrijven die duurzamer willen ondernemen. De inzet van de CO2-Prestatieladder leidt tot lagere energie- en materiaalkosten. En daarmee tot een lagere CO2-uitstoot. Het bijbehorende certificaat is steeds vaker inzet bij aanbestedingsprocessen, waarbij het niveau dat het bedrijf heeft behaald, meetelt.

Ambitieuze reductie CO2-uitstoot

Indaver heeft een stevige ambitie geformuleerd. Tussen 2014 en 2018 wil zij jaarlijks 2% CO2-reductie per ton afval realiseren. Dit geldt voor zowel de scope-1 (directe) emissies, als de scope-2 (indirecte) emissies. 2012 is hiervoor het referentiejaar. Begin 2017 is onze CO2-footprint over 2016 bevestigd en gevalideerd. Ook onze inspanningen zijn positief beoordeeld. Ons CO2-Bewust Certificaat is verlengd tot 2020.

Energiebesparende maatregelen

In 2017 hebben we opnieuw energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Er zijn energiezuinige shovels gekomen, ook is de aandrijving van shredders en ventilatoren verbeterd. IWS Terneuzen heeft nieuwe LED-verlichting gekregen die niet alleen energiezuiniger is, maar ook veiliger. De medewerkers hebben beter zicht op hun werk gekregen. Voor deze locatie is een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Dit vormt de basis voor een nieuw energiemanagement actieplan.

Samenwerking

Op het terrein van GFT-compost in Vlissingen-Oost biedt Indaver al jaren ruimte voor een windmolen van Zeeuwind. In 2017 is dit verouderde exemplaar ontmanteld. Een nieuwe windmolen, met een grotere turbine die meer energie kan opwekken, is hiervoor in de plaats gekomen.

Share this page