Bewust duurzaam ondernemen in afval

De (westerse) mens verbruikt momenteel veel meer grondstoffen dan de aarde kan produceren. Om aan de volgende generaties een goed leefklimaat na te laten, moeten we vanaf gisteren duurzamer leven en ondernemen.
Voor Indaver geldt dat wij duurzaamheid al jaren hebben verankerd in al ons handelen. Niet voor niets is onze missie ‘toonaangevend in duurzaam afvalbeheer’.
Onze bijdrage aan deze wereld is het verminderen van onze hedendaagse footprint en het duurzaam sluiten van de materiaalkringlopen op een energiezuinige en CO2-efficiënte manier.

Speerpunten van Indaver voor duurzaam afvalbeheer

Indaver hanteert een aantal speerpunten om duurzaam afvalbeheer concreet te maken:

Duurzaam presteren en rapporteren

Hoe Indaver haar speerpunten in duurzaam afvalbeheer in praktijk brengt, is te lezen in de jaarlijkse duurzaamheidsrapportage. Daarin geven wij open weer hoe wij in ieder aspect van onze bedrijfsvoering streven naar een minimale impact op mens en milieu. Wij investeren continu in nieuw technologieën en methoden die onze emissie verder beperken. Dat is bijvoorbeeld terug te vinden in onze deelname aan de CO2-Prestatieladder waar wij inmiddels op het derde niveau zitten.
Kortom, duurzaam ondernemen is voor Indaver geen loos begrip, maar een bewuste keuze.

Share this page