Verwerkingscapaciteit, hoogwaardige recycling en grootschalig warmtenet voor de industrie

De grootindustrie wil absolute zekerheid over de verwerking van hun afval. Die continuïteit is cruciaal om de productie te vrijwaren. In crisistijd is verwerkingscapaciteit schaars en dus blijft Indaver investeren in nieuwe installaties en technologieën voor afvalverwerking en hoogwaardige recycling. Maar ook de energietoelevering staat vandaag onder druk. Ook daar speelt Indaver als afvalbedrijf een cruciale rol in een nieuw warmtenetwerk voor de industrie.

Blijven investeren in verwerkingscapaciteit

Door de toenemende aandacht voor de circulaire economie en de ‘toxic-free’ environment worden de ZZS, de zeer zorgwekkende stoffen, gevaarlijk afval en de daarmee gepaard gaande risico’s nog sterker gereglementeerd. Zorgvuldige analyses van de samenstelling van afvalstromen zijn daarbij cruciaal. Indaver ontwikkelde voor bepaalde kritieke stromen dan ook een Waste Identity Card die zowel voor de klant als de afvalverwerker alle kritieke parameters oplijst om een veilige, efficiënte en duurzame verwerking mogelijk te maken. Wie wil investeren in nieuwe installaties voor de verwerking van gevaarlijk en/of complex afval, moet een lang voorbereidings- en vergunningentraject doorlopen. Daarom is het ook belangrijk om bestaande installaties goed te onderhouden en bij het vervangen van onderdelen te kiezen voor de best beschikbare technologieën en equipment om duurzame verwerkingsoplossingen te kunnen blijven bieden. Nieuwe turbines voor een betere energie performantie, meer opslagcapaciteit dankzij grotere tankenparks voor specifieke afvalstromen, de meest duurzame gaswassing om emissies zo zuiver mogelijk te maken; het zijn slechts enkele voorbeelden hoe Indaver investeert in haar breed verwerkingsportfolio in Europa, dat steeds dicht bij de industrie is gelegen.

Die investeringen lonen. De grootindustrie weet dat en verzekert zich zo van verwerkingscapaciteit via lange termijncontracten. Maar door te kiezen voor duurzame, veilige oplossingen voor dikwijls gevaarlijk en complex afval vermijden ze ook toekomstige liabilities.

Hoogwaardige recyling uit afval 

Goed begrijpen wat de noden zijn van de industrie is allesbepalend voor de oplossing. Met IndaChlor, de recycling van gechloreerd afval in zoutzuur en Plastics-to-Chemicals, die post-consumer plastic verpakkingen omzet in basischemicaliën voor de industrie toont Indaver dat ze de circulaire economie waarmaakt in de praktijk. Maar er is meer. Zo verdwijnen vandaag nog steeds heel wat edelmetalen mee in de afvaloplosmiddelen van de farmaceutische en chemische industrie. Die bedrijven gebruiken edelmetalen zoals bijvoorbeeld palladium en rhodium als katalysatoren om bepaalde chemische reacties mogelijk te maken. Indaver wint deze waardevolle en zeer dure grondstoffen terug uit de vloeibare afvalstoffen. Zo bieden we een kostenefficiënte oplossing, helpen we de ecologische voetafdruk van de farmaceutische en chemische industrie te verkleinen en dragen we bij tot hun duurzaamheidsdoelstellingen. Dankzij deze one-stop-oplossing, van logistiek van de vloeibare fasen tot de levering van de geraffineerde edele metalen kan de industrie zich concentreren op hun eigen productieproces.

Nieuw grootschalig duurzaam warmtenetwerk

In de haven van Antwerpen werken verschillende partners samen aan het eerste open access warmtenetwerk in België. In eerste instantie voorzien Indaver en Port of Antwerp er een basisnet naar de industrie, waarna er een koppeling komt met het residentieel warmtenet. Alles begint bij de verwerkingsprocessen van Indaver in Antwerpen Noord, waar heel wat warmte vrijkomt. Die wordt nu al gebruikt voor eigen bedrijfsprocessen en productie van elektriciteit. De restwarmte die overblijft na de productie van elektriciteit is nog steeds geschikt voor verwarmingstoepassingen. Om warmtenetten economisch interessant te maken, zijn afnemers noodzakelijk.

Partnership met industrie cruciaal

Naast Ecluse, een stoomnetwerk dat de thermische verwerkingsinstallaties van Indaver op linkeroever met 5 naburige chemische bedrijven verbindt in de haven van Antwerpen, verwarmt ook buurbedrijf ‘Amoras’, het mechanische ontwateringsproject van de Antwerpse haven, zijn gebouwen vandaag al met restwarmte van Indaver. En nu is er het nieuwe Warmtenet Antwerpen Noord. Boortmalt, de grootste moutgroep ter wereld, heeft op zo’n 8 km van Indaver zijn grootste mouterij. Met een productiecapaciteit van 470.000 ton per jaar wordt hier genoeg mout gemaakt om zo’n 16 miljard biertjes per jaar te brouwen. Boortmalt maakt momenteel gebruik van warmtekrachtkoppelingen en gasbranders om deze proceswarmte te produceren. Wanneer Boortmalt in de toekomst rechtstreeks warmte tapt uit het warmtenetwerk, spaart het bedrijf een hoeveelheid aardgas uit die vergelijkbaar is met de jaarlijkse consumptie van ongeveer 10.000 gezinnen.

Stabiele en lokale energietoelevering

De voordelen voor mens en maatschappij zijn groot. Wanneer het leidingnet volledig is aangelegd, zal dit warmtenet goed zijn voor een jaarlijkse CO2-besparing van 80.000 ton. Dat is evenveel CO2 als 25.000 Antwerpse gezinnen op één jaar uitstoten. Niet minder dan drieduizend huishoudens, zeven scholen en meerdere openbare gebouwen krijgen hun warmte in de toekomst via een warmtenetwerk dat gevoed wordt met restwarmte uit de industrie. Met deze betrouwbare energietoelevering maken we ons ook minder afhankelijk van niet-Europese bronnen. Bijzonder aan dit netwerk is dat het een ‘open access’ netwerk, het eerste in zijn soort in België wordt: het zal open staan voor nieuwe leveranciers en afnemers van warmte die in een latere fase wensen toe te treden. Zo stemt de industrie vraag en aanbod van warmte op elkaar af.

Meer informatie: www.indaver.nl, 0115-678840

Share this page