Vertrouwen

De samenwerking tussen Indaver en openbare besturen is gebaseerd op vertrouwen. We creëren dat vertrouwen door op een open manier te communiceren.

"Een bedrijf dat toonaangevend is, deelt zijn knowhow met anderen in de sector. Indaver doet dat en daarom apprecieer ik de rol die ze spelen in het platform 'Belgian Waste to Energy'"
Vincent Jumeau, directeur Net Brussel

Transparante prijszetting

Indaver voorziet een duidelijke opsplitsing tussen verwerking, transport, ... van de verschillende afvalstromen. 

Transparante boekhouding

Indaver biedt uw openbaar bestuur via een systeem van e-reporting toegang tot alle gegevens over de afvalstoffen die worden opgeslagen in het SAP-systeem. Zo kunt u bijvoorbeeld de route die de afvalstromen afleggen op ieder moment opvolgen. Ook de facturatie is aan dit systeem gekoppeld. Er zijn dus geen verrassingen. 

Open communicatie 

Indaver communiceert op een open manier met haar stakeholders. Beschikt uw bestuur over gebruiksrechten in onze installaties, dan wordt u jaarlijks uitgenodigd op de vestiging en krijgt u tekst en uitleg bij de geboekte resultaten. Waar we als private deelnemer betrokken zijn in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zijn we steeds correct en stipt in onze communicatie met directie en raad van bestuur.

Resultaten nauw opvolgen

Indaver ontwikkelde een aantal werkinstrumenten om het afvalbeheer voor openbare besturen zo efficiënt mogelijk te organiseren:

  • Een specifiek werkmodel om de openbare netheid te meten en op te volgen.
  • Een waste-to-energy model dat als basis dient voor de dimensionering van nieuwe verwerkingsinstallaties.
  • Balanced Score Cards en boordtabellen om de cruciale resultaten binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband nauwgezet op te volgen: operationele en financiële aspecten, maar ook kwaliteit, veiligheid en communicatie.

Share this page

Contact

Public waste PartnershipS
Dijle 17 a - BE-2800 MECHELEN
t +32 15 28 80 06