Organisatie van afvalbeheerssystemen

Met haar ontzorgingsmodel Public waste PartnershipS (PwPS) biedt Indaver openbare besturen drie types van dienstverlening aan: nuttige toepassing van stedelijk afval, organisatie van beheerssystemen en management van publieke verwerkingsinfrastructuur.

Beheer van a tot z

U kunt een beroep doen op Indaver om uw afvalstromen van a tot z op de meest milieuverantwoorde en kostenefficiënte manier te organiseren. U bepaalt zelf in alle vrijheid welke onderdelen u wilt uitbesteden aan Indaver en welke taken u zelf wilt uitvoeren. 

Duurzaam afvalbeheer vergt expertise

Het beheer van huishoudelijk afval houdt vandaag veel meer in dan enkel het (laten) verwerken van de ingezamelde fracties. Het vereist een grote knowhow op het vlak van milieureglementering, wetgeving, commercieel en financieel beheer, marketing en communicatie.

Gespecialiseerde partner

Wetgevingen worden alsmaar strenger en administratieve verplichtingen nemen toe. Tegelijk worden de verwerkingsmogelijkheden gesofisticeerder en efficiënter. Openbare besturen werken dan ook steeds vaker samen met een gespecialiseerde partner voor het beheer van hun huishoudelijk afval.

20 jaar ervaring

Indaver is in Vlaanderen al 20 jaar een gewaardeerde partner van openbare besturen. Wij zijn perfect op de hoogte van de recentste wetgeving, reglementering en tendensen. Wij hebben de nodige ervaring met het dagelijks operationeel, financieel, commercieel en HR-management. We beschikken ook over een uitgebreide expertise op het vlak van afvalinzameling en -transport, het beheer van overslagstations, de commercialisering van selectief ingezamelde afvalstromen en de organisatie van sensibilisatie- en preventiecampagnes.

Bundeling van expertise

Ook voor het afvalmanagement van een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband is deze bundeling van expertise cruciaal voor een goed resultaat.  Wij kunnen al deze competenties voor u invullen.


Gemeenten zien zich bij de organisatie van hun afvalbeheer met een aantal belangrijke uitdagingen geconfronteerd:

 • Hoe organiseert u de inzameling van afval in uw gemeente?
 • Hoe zorgt u voor een duurzame en tegelijk betaalbare oplossing voor elke stroom?
 • Hoe zet u projecten op om afval te voorkomen?
 • Hoe creëert u een diftarsysteem?
 • Hoe communiceert u naar burgers en andere stakeholders?
 • Hoe rekruteert u medewerkers en hoe zorgt u voor een goede opleiding? 

Een ervaren partner aan uw zijde

Indaver begeleidt u in elke stap en kan voor u de volgende taken voor haar rekening nemen:

 • Dagelijks operationeel management;
 • Opvolging en controle van reglementering en wetgeving;
 • Financieel en administratief management;
 • Contractbeheer;
 • Commercialisering van selectief ingezamelde stromen;
 • Communicatie;
 • Personeelsbeleid.

"In 1995 deed Indaver haar intrede in het kapitaal van IBOGEM. De aanleiding was de sluiting van onze verbrandingsoven in Melsele.  Indaver was voor ons een partner die ons financiële  en organisatorische stabiliteit kon bieden. Intussen hebben we verbrandingsrechten kunnen kopen in de verbrandingsinstallatie van Indaver tot eind 2017. Dit maakt ons onafhankelijk van de grillen van de markt."
Peter Quintelier, financieel directeur IBOGEM

Share this page

Contact

Public waste PartnershipS
Dijle 17 a - BE-2800 MECHELEN
t +32 15 28 80 06