Management van infrastructuren

Met haar ontzorgingsmodel Public waste PartnershipS (PwPS) biedt Indaver openbare besturen drie types van dienstverlening aan: nuttige toepassing van stedelijk afval, organisatie van beheerssystemen en management van publieke verwerkingsinfrastructuur.

Uw installatie in goede handen

De installaties van openbare besturen moeten op een veilige en kostenefficiënte manier beheerd worden. Indaver is gespecialiseerd in de exploitatie van complexe verwerkingsinstallaties en kan daardoor een belangrijke meerwaarde hebben voor uw openbaar bestuur.  
We exploiteren vandaag in heel Europa verwerkingsinstallaties voor de meest uiteenlopende afvalstromen:


Uw gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband kan de exploitatie of de bouw van haar verwerkingsinstallaties aan Indaver toevertrouwen. We kunnen zowel de volledige operationele exploitatie voor onze rekening nemen als enkel het beheer. We kunnen ook een back-up voorzien in geval van problemen in uw installatie.

Maximale bezettingsgraad

Indaver streeft naar een maximale bezettingsgraad van installaties, want wij willen dat uw installatie kostenefficiënt draait. Wij kunnen dat garanderen dankzij de wisselwerking met onze eigen installaties, ons commercieel apparaat en ons netwerk van partners.

Full compliance

Indaver voert een full-compliancebeleid bij de exploitatie van installaties. We houden rekening met alle relevante reglementeringen en wetgevingen en milieutechnische vereisten, en garanderen op ieder moment een correcte verwerking net zoals we dat doen in onze eigen installaties.

Share this page

Contact

Public waste PartnershipS
Dijle 17 a - BE-2800 MECHELEN
t +32 15 28 80 06