Flexibiliteit

Indaver streeft naar een hechte partnerschap met haar klanten. We bieden openbare besturen een brede waaier aan Public waste PartnershipS. Indaver stelt zich binnen elk van die samenwerkingsvormen op als een stabiele en flexibele partner.

De beste oplossing, milieutechnisch en bedrijfseconomisch

Uw openbare bestuur bepaalt in alle vrijheid welke taken het uitbesteedt aan Indaver. Zo kunt u bijvoorbeeld enkel de verwerking uitbesteden en het transport zelf organiseren. Of u kiest ervoor om de volledige exploitatie van een bepaalde verwerkingseenheid aan Indaver toe te vertrouwen. Dankzij die flexibiliteit kunt u de samenwerking kiezen die voor uw organisatie en uw inwoners milieutechnisch en bedrijfseconomisch de beste garanties biedt.

Een samenwerkingsvorm op maat

Klassiek dienstencontract

Indaver kan op basis van een aanbesteding of offertevraag een contract afsluiten met uw openbaar bestuur. Dat kan onder meer voor de verwerking van selectief ingezamelde afvalstromen zoals PMD, papier-karton, GFT en restafval, maar evengoed voor management- of exploitatieopdrachten. We voeren de ons toevertrouwde opdracht steeds met de grootste zorg uit, met respect voor uw autonomie als opdrachtgever. We gaan steeds op zoek naar de best mogelijke oplossing en geven waar nodig suggesties voor verbetering. Zo creëren we meerwaarde voor u. 

Gebruiksrechten in verwerkingsinstallaties

Indaver biedt uw openbaar bestuur via diverse formules toegang tot haar verwerkingsinfrastructuur. Zo maakt u gebruik van de schaalvoordelen van een grote installatie zonder dat u zelf de volledige investering moet dragen. Tegelijk laat het een ecologisch en bedrijfseconomisch verantwoorde uitbating van de installaties toe. Door gebruiksrechten in onze installaties te verwerven, beschikt uw openbaar bestuur over een zogenaamd opvulrecht, een immaterieel actief waarmee u over een lange periode zeker bent van een milieuveilige en economische verwerking van uw restafvalstoffen. 

Concessies

Uw openbaar bestuur kan via een concessieovereenkomst een deel van zijn activiteiten voor een bepaalde periode laten uitvoeren door Indaver. Dat kan onder meer voor de exploitatie van sorteercentra, stortplaatsen, composteringsinstallaties, enzovoort. 

Joint venture

Uw openbaar bestuur kan ervoor kiezen om, binnen de wettelijke bepalingen, samen met Indaver een gemengde structuur op te zetten voor de uitvoering van haar opdrachten.

Share this page

Contact

Public waste PartnershipS
Dijle 17 a - BE-2800 MECHELEN
t +32 15 28 80 06