PwPS: betrouwbare partner voor openbare besturen

Openbare besturen gaan voor hun afvalbeheer steeds vaker in zee met een gespecialiseerde partner als Indaver. De wetgeving wordt strenger, het kluwen van administratieve verplichtingen groter, de verwerking van het afval complexer. Ons antwoord daarop zijn de Public waste PartnershipS (PwPS). 

Met deze Public waste PartnershipS bieden wij een brede waaier aan kwaliteitsvolle en kostenefficiënte oplossingen aan die openbare besturen toelaten om flexibel te werken. Bij deze activiteiten staan hoogwaardige recycling en energetische valorisatie centraal. Dankzij ons ruime netwerk aan installaties voor de verwerking van huishoudelijk afval kunnen wij uw openbare bestuur steeds een oplossing garanderen voor zijn afval. Daarbij respecteren wij strikt de wetgeving rond milieu en veiligheid en kiezen de meest kostenefficiënte oplossing voor de publieke klant.
 

 

Public waste Partnerships: u wint drie keer

Een openbaar bestuur dat samenwerkt met Indaver herkent die samenwerking aan drie eigenschappen: flexibiliteit, vrije beleidskeuze en vertrouwen. Zij lopen als een rode draad doorheen de dienstverlening die wij u bieden en zorgen dat uw bestuur en uw inwoners er wel bij varen.

1. Flexibiliteit: u bepaalt het menu

Door onze jarenlange ervaring met openbare besturen hebben wij voeling met uw behoeften. Wij bieden gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden drie types dienstverlening aan: verwerking en nuttige toepassing van stedelijke afvalstoffen, organisatie van afvalbeheerssystemen en management van publieke verwerkingsinfrastructuur . Als vertegenwoordiger van uw gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband kiest u in alle vrijheid wat u uitbesteedt aan Indaver en wat u zelf doet. Wij adviseren u daarbij op basis van onze technische, administratieve, wettelijke en commerciële knowhow.

2. Vrije keuze: uw beleid zet de toon

Iedere gemeente is anders. Daarom willen we eerst weten wat u wilt bereiken en wat uw prioriteiten zijn. Dat vormt de basis voor onze aanpak en onze samenwerking. U bepaalt welke oplossing het meest geschikt is voor het afval van uw inwoners. Daarna adviseren wij u over welke diensten en technologieën we het beste zouden inzetten. 

3. Vertrouwen: u behoudt het overzicht

Een echt partnerschap is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Open, tijdig en correct communiceren is daarbij cruciaal. Dankzij onze informaticasystemen heeft u steeds toegang tot alle gegevens over uw afvalstromen, waar ze zich bevinden, wie ze verwerkt en hoe.

 

Streven naar continue verbetering

Indaver streeft naar een hechte partnerschap met elk van haar publieke klanten. We zorgen er dan ook voor dat onze dienstverlening continu wordt bijgesteld en verbeterd. We bevragen onze klanten om op basis van hun feedback onze dienstverlening nog aan te scherpen. Zo bieden we op elk vlak en binnen elke contractvorm een duidelijke meerwaarde voor openbare besturen.

 

Share this page

Contact

Public waste PartnershipS
Dijle 17 a - BE-2800 MECHELEN
t +32 15 28 80 06