Verwerkingsoplossingen

Indaver heeft een oplossing voor alle afvalstromen en biedt “nul-restafval"oplossingen evenals maximale mogelijkheden voor de terugwinning van energie en materialen.

Voor maximale controle op gevoelig of kritisch afval biedt Indaver 380 000 ton HTI-capaciteit in verschillende draaitrommelovens in België en Duitsland. Deze installaties verwerken een groot deel van het afval dat afkomstig is uit heel Europa. Indaver is zodanig georganiseerd dat het in al zijn installaties buitenlandse afvalstromen kan aanvaarden en dat de installaties kunnen dienen als elkaars back-up. Wij blijven ons te allen tijd terdege bewust van alle gevolgen die de terugwinning, vernietiging of berging van gevoelig of kritisch afval met zich meebrengen. Dit om aansprakelijkheidsgeschillen te voorkomen.

Indaver biedt tevens grootschalige Waste-to-Energy (W2E)-installaties (1.200.000 miljoen ton capaciteit), vergistingsinstallaties en composteerinstallaties voor ongevaarlijk afval.

Share this page