Management services

Management services hebben betrekking op planning, coördinatie, controle en verbetering van alle voorkomende activiteiten rondom afvalbeheer. U kunt per functiegebied bepalen in hoeverre u iets wilt uitbesteden qua uitvoering of qua management. U houdt altijd het heft in handen. U kunt de status en bewegingen van uw afvalstromen 24/7 volgen. Ook informeren wij u regelmatig via rapporten en persoonlijk contact. Indien gewenst implementeren we een Balanced Score Card systeem waarmee we van twee kanten de prestaties beoordelen, op basis van eerder gemaakte afspraken. Zo zorgen we ervoor dat onze dienstverlening op hoog niveau blijft, zowel tijdens de implementatiefase als daarna.

Volledig partnership

Bij de aanvang van een full-service samenwerking worden de gemaakte verwerkingskeuzes geïmplementeerd. Afhankelijk van het gekozen serviceniveau wordt gepaste signalisatie geïnstalleerd, worden systemen in bedrijf gesteld en worden klantenteams opgeleid.

Indaver garandeert een vlotte overgang en continuïteit dankzij onze installaties, ervaring en projecttools die worden gebruikt om de projectteams door het proces te leiden. Indaver zet speciale projectteams in en gebruikt een projectimplementatieplan voor haar full service TWM-overeenkomsten. Dit plan dekt wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van specifieke taken, de mijlpalen, de doelstellingen, de tijdsbestekken enz. Wij implementeren ook een "Balanced Score Card"-systeem. Zo zorgen we ervoor dat het serviceniveau tijdens de implementatiefase en daarna hoog blijft, overeenkomstig onze normen.

Indaver neemt uw afvalgerelateerde activiteiten over, waarbij u via ons geavanceerde rapporteringssysteem volledige transparantie krijgt. Zo kunt u zich concentreren op uw kernactiviteit en topprioriteit, zoals het identificeren en (laten) implementeren van structurele verbeteringen.

Voortdurende verbetering en laagste TCO

Via onze geavanceerde rapporteringstool worden de kosten van de verschillende verwerkingsmethodes en diensten duidelijk weergegeven. Inzicht in deze kosten maakt ook identificatie van verbeteringsprojecten mogelijk.

Als men de bron van de afvalstroom en de verwerkingstechnieken en faciliteiten goed kent, kan de juiste voorbehandeling (verpakking, sorteren, …) aan de bron worden geïmplementeerd. Zo kan de stroom worden geconditioneerd voor de meest kostenefficiënte en duurzame afvalverwerking.

Weet ook dat u steeds de beste oplossing wordt geboden. Indaver’s afvalverwerkingsteam heeft voeling met de markt en meldt eventuele veranderingen die zich voordoen. Via een regelmatige follow-up en stuurgroepvergaderingen blijft u steeds op de hoogte van de vooruitgang die is geboekt in uw afvalbeheer en van de trends en opportuniteiten op de afvalmarkt.

 

Share this page