Administratieve ondersteuning

Indaver kan zo nodig ook uw orderverwerking en administratie op zich nemen, alle nodige attesten en documenten leveren en heel de exportadministratie verzorgen. Om u te helpen bij de verwerking van deze gegevens, bieden we facturering op maat. Ook is het mogelijk uw interne kostenallocatie en rapportering op uw wensen aan te passen.

Om dit administratieve proces te vergemakkelijken, heeft Indaver geïnvesteerd in SAP, een geïntegreerd datamanagementsysteem  voor meer efficiëntie en transparantie. Met onze online ‘Customer Zone’ krijgt u volledige toegang tot online plannings-, administratie- en rapporteringstools. Indaver kan geïntegreerde rapportering verzorgen door de gegevens van verschillende klantvestigingen te combineren.

Met deze combinatie van datamanagementsystemen, online toegang tot real-time gegevens en tools op maat wordt de administratie voor uw afvalbeheer u VOLLEDIG uit handen genomen, zodat u zich op uw corebusiness kunt concentreren.

Online client portal

The Customer Zone is Indaver's online customer portal and it gives customers 100% insight into the status of their waste in real-time. You can check the costs and quantities of your waste package around the clock, and in great detail, via Total Reports. Furthermore, an electronic Disposal Planning Request guarantees that the information exchange is correct, complete and easy to follow. This way you can efficiently manage your complex waste administration with ease. The Customer Zone provides you with full transparency and control and in doing so significantly contributes to efficiency in terms of your requests and our response to and handling of them.

Share this page