De beste specialist in afvalbeheer is een mens

Hoe goed de verwerkingsinstallaties en systemen van Indaver ook zijn, het zijn uiteindelijk onze mensen die het verschil maken. Zij hebben de kennis in huis om u een advies op maat te kunnen geven, en de wil om dat optimaal te doen. Indaver zorgt ervoor dat haar medewerkers op elk niveau die kennis en vaardigheden bezitten.

Kennisgedreven organisatie

Industrieel afvalbeheer is een complexe materie die telkens aan verandering onderhevig is. Kennismanagement is noodzakelijk om de beste dienstverlening te kunnen blijven bieden. Indaver biedt elke medewerker trainingen en opleidingen aan, passend bij de individuele vaardigheden en functievereisten. Dit is niet alleen goed voor onze bedrijfsvoering, dit bevordert ook het werkplezier van onze medewerkers.

Via (inter)nationale platforms stimuleert Indaver kennisdeling en kennisopbouw op alle niveaus. Op deze kennisplatforms dragen specialisten uit de regio’s praktijkvoorbeelden aan en wisselen informatie uit.

Projectteams op maat

Voor elke industriële opdrachtgever stelt Indaver een speciaal projectteam samen. Dit team bestaat uit onze specialisten met expertise die nodig is voor uw afvalbeheer, aangevuld met uw experts. Deze gebundelde kennis staat garant voor een optimaal partnerschap.

Share this page