Total Waste Management installaties

Installaties die het beste uit uw afval halen

Industrieel afval vraagt om een volledige en veilige verwerking voor het gehele traject: van inzameling tot recycling, energieterugwinning of berging. Dat wil niet zeggen dat er geen oog is voor een duurzame behandeling van uw afval. Niet voor niets heeft Indaver als missie ‘toonaangevend in duurzaam afvalbeheer’. Wij beschikken over moderne, gespecialiseerde installaties die – afhankelijk van de soort reststromen – materialen recyclen, grondstoffen regenereren en/of energie halen uit het (verbrandings) proces. Op die manier probeert Indaver u de meest duurzame en kosteneffectieve oplossingen te bieden, altijd toegesneden op uw situatie.

Logistieke service

Indaver biedt een volledige logistieke dienstverlening, van de verkoop van verpakkingen en verhuur van containers, tot het inzetten van vracht- en tankwagens. Ook hier geldt dat we balans zoeken. Daar waar het meerwaarde heeft, investeren we in –gespecialiseerde- transportcapaciteit. Indien uitbesteden echter efficiënter en daarmee kosteneffectiever is, zetten we betrouwbare, gekwalificeerde transportondernemers voor u in. Zij worden net zo streng aangestuurd en gecontroleerd als onze eigen logistiek.

Analyse service

De labo’s (analytical services) spelen een belangrijke rol bij Indaver. Onze gespecialiseerde labo’s analyseren continu de afvalstoffen die we beheren.  Ze karakteriseren, geven opvolging aan productie (kwaliteit en veiligheid) en milieu (emissies).  Ze geven aan waar procesoptimalisatie kan plaatsvinden. Ook verlenen zij hun diensten bij innovatieprojecten. Zij analyseren en interpreteren data. Ze experimenteren op labschaal en geven verwerkingsoplossingen aan; ook meten ze de resultaten ervan. Als chemisch specialisten spelen zij, samen met onze afdeling engineering , QESH en onze marktspecialisten, een belangrijke rol in verantwoorde afvalbeheersing en verantwoorde terugwinning van materialen.

Share this page

Draaitrommelovens: een belangrijke schakel in de circulaire economie

Indaver probeert zoveel mogelijk materialen uit afval te recupereren voor recycling en hergebruik. Sommige afvalstoffen, waaronder kritisch en gevoelig afval uit de chemische en farmaceutische industrie, moeten echter thermisch verwerkt worden, om te vermijden dat gevaarlijke stoffen hun weg vinden naar de materialen- of voedselketen. Wij hebben daarvoor onze draaitrommelovens, die gevaarlijke of schadelijke componenten neutraliseren en niet terug te winnen en niet te vernietigen bestanddelen kunnen uitfilteren en veilig opslaan. Zo heeft de vestiging van Indaver in Antwerpen met MediPower® een van de modernste installaties ter wereld voor de veilige verbranding van ziekenhuis- en sensitief farmaceutisch afval, met een hoge  graad van energierecuperatie. Voor Indaver zijn draaitrommelovens daarom belangrijke schakels in de circulaire economie, omdat ze helpen de product- en materiaalketen schoon en veilig te houden.