Services op maat, gebaseerd op een volledig pakket van resources

Onze faciliteiten, onze systemen en onze mensen

Om industrieel (gevaarlijk) afval verantwoord en veilig te verwerken, zijn drie zaken van wezenlijk belang: installaties, systemen en mensen. Indaver heeft bewust gewerkt aan de drie fronten, zodat ze u de beste totaaloplossing kan bieden.


Installaties - continuïteit verzekerd
Indaver beschikt over een breed scala aan hoogtechnologische verwerkingsmogelijkheden in Nederland en daarbuiten. Onze uitgebreide verwerkingscapaciteit zorgt ervoor dat uw afvalstromen altijd worden aanvaard. Onze eigen aanbod vullen we aan met dat van externe specialisten, zodat we elke reststroom altijd kunnen verwerken. We onderwerpen onze processen en die van onze gespecialiseerde partners geregeld aan grondige controles.
 
Systemen - altijd inzicht
De systemen voor databeheer en e-reporting van Indaver zorgen ervoor dat u altijd inzicht heeft in de status van uw afvalstromen. Dit is 24/7 mogelijk en tot in detail. Indaver beschikt onder meer over geintegreerde systemen zoals SAP, MOSS, Oracle Business Intelligence en biedt u een eigen ‘Customer Zone’. Deze managementsystemen helpen u en ons veiligheid, kwaliteit en milieu te bewaken. Wij volgen ze continu op en verbeteren de systemen aan de hand van de EFQM-principes voor goede bedrijfsvoering, interne en externe audits en het werk van onze uitgebreide QESH-afdeling.
 
Mensen - de menselijke inbreng blijft cruciaal
Grote industriële opdrachtgevers krijgen een projectteam op maat toegewezen. Zij beschikken over een grondige kennis van materialen, productietechnieken, de markt en de wetgeving. Onze internationale accountmanagementstructuur zorgt voor kennisdeling op (inter)nationaal niveau tussen verschillende Total Waste Managementprojecten. Dit is een belangrijke succesfactor in projecten.
Voor de organisatie en uitvoering van het interne afvalbeheer, levert Indaver ook medewerkers ter plaatse. Deze on-site medewerkers maken deel uit van het projectteam.

Share this page