Persmededeling: Nieuwe composteringsinstallatie verwerkt jaarlijks 28.000 ton GFT

Vandaag is de nieuwe composteringsinstallatie in Erembodegem bij Aalst officieel geopend. WIPS, een samenwerking tussen SUEZ en Indaver, bouwde deze installatie in opdracht van ILvA, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst. ILvA zamelt het huishoudelijk afval in bij 147.000 gezinnen in 15 steden en gemeenten. Daaronder valt ook het GFT dat in deze composteringsinstallatie tot hoogwaardig VLACO-compost wordt omgezet.

ILvA zamelt al meer dan 20 jaar groenten-, fruit- en tuinafval in via de groene container. Dit GFT wordt al van in 1996 naar Schendelbeke (Geraardsbergen) gebracht, waar het wordt verwerkt tot compost in een composteringsinstallatie die tot op vandaag door WIPS wordt uitgebaat. Na 20 jaar dienst is de installatie aan vervanging toe. De kans diende zich aan het GFT dichter bij de kantoren en het overslagstation te verwerken en daarom besliste ILvA de nieuwe installatie aan de overkant, in de Watermolenstraat, te bouwen. Vóór de gunning is een uitgebreid onderzoek gevoerd over het type verwerking. Daarbij bleek een vergistingsinstallatie met nacompostering en energiewinning te duur en kozen ze voor een aerobe GFT-composteringsinstallatie. Na een marktverkenning en aansluitende procedure kreeg WIPS de opdracht deze installatie te bouwen en voor de volgende 20 jaar te exploiteren.

“Dat de GFT-installatie vlakbij de ILvA-gebouwen ligt, biedt trouwens een groot voordeel op transportvlak. De dagelijkse terugrit van meer dan 20 kilometer tussen Geraardsbergen en Erembodegem is niet langer nodig. ILvA zal dus heel wat kilometers en brandstof uitsparen. De ecologische voetafdruk van het GFT-inzamelproject wordt op deze manier nog een pak kleiner!”, zegt Maarten Blommaert, voorzitter ILvA.

Voordelen van compostering in tunnels

De installatie is van het type ‘tunnelcompostering’, waarbij het organisch afval in afzonderlijke tunnels composteert. Doordat elke tunnel uitgerust is met een individueel systeem om temperatuur, vocht- en zuurstofgehalte te sturen, is deze techniek beter beheersbaar dan de hallencompostering van de oude installatie. Dit systeem vraagt ook minder energie dan bij compostering in een hal. Een primeur voor België is het gebruik van een zure gaswasser die de uitstoot van ammoniak bijna tot nul herleidt. Na een verblijf van 2 weken in de tunnels, gebeurt gedurende een 5-tal weken nog een narijping in aparte boxen die, opnieuw, voorzien zijn van individuele stuursystemen.

Buurtbewoners betrokken

Uiteraard zijn ook maatregelen genomen om geur- en geluidshinder te voorkomen. De buurtbewoners werden op regelmatige basis bij het project betrokken, zodat zij tijdig opmerkingen konden formuleren. Zo werd, in samenspraak met de buren, het circulatieplan aangepast zodat zij minimale hinder ondervinden van zwaar verkeer. De ontvangsthal werd voorzien van een snelsluitpoort die automatisch opent en sluit wanneer een vrachtwagen binnen- of buiten rijdt. De hallen staan in onderdruk en de afgezogen lucht wordt naar de gaswassing en de biofilters geleid vooraleer de installatie via de schouw te verlaten.

Bouwwerken op schema

De bouwwerken startten eind augustus 2016 en vanaf midden oktober 2017 wordt het GFT uit het ILvA-werkingsgebied aangevoerd. Dat de bouw op minder dan een jaar gerealiseerd kon worden, is te danken aan het strakke schema waar aannemers Cordeel en WTT zich, onder de coördinatie van WIPS, aan hielden. Jaarlijks zal ILvA hier 28.000 ton GFT verwerken. Het zal tot hoogwaardige VLACO-compost worden verwerkt, dat door WIPS vermarkt wordt.


Contactpersonen voor pers:


Over Indaver

Rob Kruitwagen, algemeen directeur Indaver België is zeer tevreden bij de opening van alweer een nieuwe composteerinstallatie waar Indaver een belangrijke bijdrage in levert. “Valorisatie van materialen en energie is steeds de ‘groene' draad in ons duurzaam afvalbeheer. Gemeentelijke overheden kennen Indaver intussen als een betrouwbare partner die borg staat voor toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor huishoudelijk afval. Ook voor de compostering van het GFT van ILvA bewezen we de voorbije jaren en ook vandaag weer, dat we, binnen de exploitatiemaatschappij WIPS, dit duurzaam afvalbeheer voor onze publieke klanten in de praktijk waarmaken.”

Indaver verwerkt en beheert het afval van overheden en industriële bedrijven in Europa. Ze had in 2016 circa 5 miljoen ton afval in beheer. Indaver levert een bijdrage aan de realisatie van de circulaire economie, die slimmer omspringt met materialen en energie. Afval is voor Indaver een grondstof, die in haar installaties een andere vorm krijgt, als materiaal voor een nieuw product of als energie. Zij zet zoveel mogelijk vernieuwende technologieën in om deze energie en materialen terug te winnen en kringlopen te sluiten op een energie-efficiënte manier en met de laagst mogelijke CO2-uitstoot.

Over SUEZ

Philippe Tychon, General Manager SUEZ R&R Belgium: “Transparantie over de kwaliteit en herkomst van voedingswaren is vandaag een belangrijke parameter voor het koopgedrag van consumenten. Door op de site in Erembodegem een “bio” compost te maken van het GFT dat door ILvA bij haar bewoners wordt ingezameld, draagt SUEZ haar steentje bij tot het sluiten van kringlopen en garandeert het bedrijf mee een duurzame en gezonde voedselketen.”

We staan aan de vooravond van een grondstoffenrevolutie. In een wereld die geconfronteerd wordt met een hoge bevolkingsgroei, toenemende urbanisatie en schaarste van natuurlijke grondstoffen, is het veilig stellen, optimaliseren en hernieuwen van deze grondstoffen essentieel voor onze toekomst. SUEZ (Paris: SEV, Brussels: SEVB) biedt 58 miljoen personen diensten voor de behandeling van afvalwater en hergebruikt jaarlijks 882 miljoen m³ afvalwater. SUEZ recycleert daarnaast 16,9 miljoen ton afval per jaar en produceert 3,9 ton secundaire grondstoffen en 7 TWh lokale hernieuwbare energie. Daarnaast voorkomt SUEZ 9,5 MtCO2e GHG-emissies voor haar klanten. Met 83.921 medewerkers is SUEZ aanwezig op alle vijf de continenten en is daarmee een belangrijke speler in de circulaire economie voor een duurzaam beheer van hulpbronnen. In 2016 genereerde SUEZ een totale omzet van ruim 15,3 miljard euro.

Share this page