Persbericht: Situatie Indaver Antwerpen status update

Op zaterdag 27 februari hebben de hulpdiensten die nog preventief aanwezig waren bij Indaver in Antwerpen het terrein verlaten. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. De 3 draaitrommelovens op de site worden momenteel grondig geïnspecteerd en de verschillende installatieonderdelen worden uitgetest. Pas na akkoord van de bevoegde overheden zullen deze installaties terug in dienst worden genomen. De Federale Dienst Chemische Risico’s heeft haar fiat gegeven om de overige niet-verbrandingsinstallaties op het terrein terug in gebruik te nemen.

Hulpdiensten verlaten het terrein

Op zaterdag 27 februari heeft de brandweer van Hulpverleningszone Antwerpen de beveiliging van de site opnieuw overgedragen aan Indaver. Samen met de civiele bescherming verlieten de hulpdiensten omstreeks 22u45 het terrein. De getroffen zone wordt verder nauwgezet gemonitord door het Indaver interventieteam. In deze zone vinden geen activiteiten plaats. 

Oorzaak van het incident

Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog en op dit ogenblik kan er nog geen definitieve uitspraak gedaan worden over de precieze oorzaak. Indaver voert dit onderzoek in nauw contact met de afvalproducent die zijn volle medewerking verleent. Samen met gespecialiseerde firma’s ligt de focus nu op de veilige ontmanteling van de loods en de tankresten. Indaver krijgt hierbij ook ondersteuning van een gespecialiseerd team van BASF om de restproducten in de opslaghouders veilig te verwijderen.

Activiteiten op de site worden deels hervat

De federale dienst chemische risico’s heeft na grondige analyse van de situatie op het terrein haar goedkeuring gegeven om de activiteiten op de site deels terug op te starten. Het gaat om de niet-thermische verwerking van afvalstoffen zoals de fysico-chemische verwerking en het bergen van afval op de deponie. 


Op het terrein bevinden zich ook 3 draaitrommelovens voor de thermische verwerking van industrieel afval en ziekenhuisafval. Een van deze drie installaties zal wellicht in de loop van volgende week opnieuw operationeel kunnen zijn. De installatie wordt momenteel grondig geïnspecteerd en de verschillende onderdelen worden uitgetest. Na akkoord van de bevoegde overheden kan deze installatie terug in gebruik worden genomen. De overige twee draaitrommelovens op het terrein hebben ten gevolge van de brand schade opgelopen aan de elektrische bekabeling. Na herstel zullen ook deze installaties terug in gebruik kunnen genomen worden. Hiervan is nog geen termijn bekend. 

Medewerkers kunnen aan het werk

Op maandag kunnen alle medewerkers aan het werk. Niet iedereen zal zijn of haar reguliere opdrachten kunnen vervullen, maar nuttig ingezet worden voor alternatieve opdrachten. Indaver voorziet informatiesessies voor alle medewerkers.

Meer informatie

Inge Baertsoen, communications manager, 0497 970570
Inge.Baertsoen@indaver.be

Share this page