Persbericht: Nazorg incident Indaver Antwerpen

Op 26 februari omstreeks 15u45 vond bij Indaver in Antwerpen een explosie plaats in een tankwagen, gevolgd door een brand. De medewerkers op het terrein werden vlot en veilig geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.

Het interventieteam van Indaver en de externe hulpdiensten waren snel ter plaatse. De gemeentelijke rampenfase werd afgekondigd. De brandweer deed bij aanvang van het incident metingen naar schadelijke stoffen. Er werden geen gevaarlijke concentraties gemeten. De brand was volledig geblust omstreeks 19u, waarna de gemeentelijke rampenfase werd opgeheven. Indaver en de hulpdiensten focussen nu op de nazorg van het incident. Indaver werkt oplossingen uit voor haar klanten.

Geen gewonden

De 117 medewerkers die op het terrein aanwezig waren op het ogenblik van het incident, konden snel en veilig geëvacueerd worden. Er vielen geen gewonden. Indaver voorziet de komende uren en dagen gespecialiseerde psycho-sociale ondersteuning voor haar medewerkers.

Impact naar de omgeving beperkt

De hulpdiensten deden bij aanvang van het incident metingen naar schadelijke stoffen. Er werden geen gevaarlijke concentraties gemeten. Het bluswater is via het afgesloten rioolstelsel op de site opgevangen en overgepompt naar een veilige opslag. Na grondige analyse van dit bluswater, zal dit op een gepaste manier verder verwerkt worden.

Verder onderzoek naar oorzaak

De ontploffing ontstond ter hoogte van een tankwagen met afvalsolventen die de dag ervoor op een stelplaats voor tankwagens geplaatst was. De afvalsolventen waren reeds gedeeltelijk via een directe voedingslijn in één van de draaitrommelovens verwerkt. Om nog onbekende redenen is de tankwagen onder te hoge druk gekomen, waardoor solventen uit de tankwagen zijn geperst, en de tankwagen mogelijk is open gescheurd. Door contact met de omgevingslucht is daarop de inhoud van de container onmiddellijk ontbrand, visueel zichtbaar als een grote witte bol. Door de impact zijn enkele naast geplaatste tankwagens ook beschadigd en in de brand betrokken geraakt. Ook verpakte afvalstoffen in een nabijgelegen kleine opslagplaats hebben vuur gevat. Een aantal tankwagens in de buurt van de brandende stelplaats werd ook door de hitte aangestraald. De brandweer koelde deze tankwagens verder af uit voorzorg. Verder onderzoek zal de oorzaak van het incident moeten uitwijzen.

Schade aan de installaties en nazorg

De komende uren en dagen brengt Indaver samen met gespecialiseerde teams de directe en indirecte schade op het terrein in kaart. Prioritair worden alle opslagruimtes waar nog afval aanwezig is, gecontroleerd en veilig gesteld. De hulpdiensten zijn uit voorzorg nog aanwezig op het terrein. De verschillende installaties op het bedrijfsterrein liggen stil.

Dienstverlening naar klanten

Indaver onderzoekt alternatieven voor de geplande aanleveringen en zal samen met de klant het meest aangewezen scenario voor hun afvalpakket uitwerken.

 

Meer informatie

Inge Baertsoen, communications manager, 0497 970570

Inge.Baertsoen@indaver.be

Share this page

bondage-guru.net pornoplanet.org