Persbericht: Indaver start thermische verwerkingsinstallatie opnieuw op

Op 5 maart neemt Indaver een van de drie draaitrommelovens op haar site in Antwerpen terug in dienst. In eerste instantie zal de installatie opgewarmd worden met zuivere brandstof tot de benodigde verwerkingstemperatuur. Vanaf volgende week zal terug afval kunnen verwerkt worden. De herstelwerken aan de twee overige thermische verwerkingsinstallaties op het terrein zullen nog een aantal weken in beslag nemen. Deze installaties hebben schade opgelopen door uitval van een aantal meet- en regelsystemen door brandschade aan de bekabeling. Mede dankzij de goed werkende veiligheidsprocedures vielen bij het incident geen gewonden.

Draaitrommeloven 1 terug operationeel

Na de explosie van een tankwagen op vrijdag 26 februari werden de drie draaitrommelovens stilgelegd. Eén thermische verwerkingsinstallatie liep hierbij slechts beperkte schade op. De verschillende onderdelen werden de voorbije dagen grondig getest. De installatie kan op een veilige manier terug in dienst worden genomen. In de installatie zal na de vereiste opwarming terug afval verwerkt worden. In eerste instantie zal vast afval vanuit de bunker en vloeibaar afval vanuit het tankenpark verwerkt worden.

Afvalstoffen in bulk en vanuit tankenpark eerst verwerken

De meeste afvalstoffen worden in bulk aangeleverd. Dit afval wordt vanuit de bunker met grijpers in de vulschacht van de draaitrommeloven gebracht. Vloeibare afvalstoffen worden vanuit het tankenpark via leidingen naar de oven verpompt.

Directe voedingslijnen pas opstarten na grondige veiligheidsreview

Voorlopig zal er nog geen vloeibaar afval rechtstreeks vanuit tankwagens verwerkt worden. Het incident deed zich voor met één van deze tankwagens. Dit afval wordt via een directe voedingslijn in de ovens gebracht. Deze directe voedingslijnen zijn bij het incident in verschillende mate geraakt. Indaver plant een grondige veiligheidsreview van elk individueel voedingspunt alvorens deze terug in gebruik te nemen. Er zal ook met de verschillende klanten die deze afvalstoffen aanleveren een grondige herevaluatie gebeuren van de acceptatiecriteria en de verwerkingsmethode.

Vlotte samenwerking met hulpdiensten en betrokken overheden

Tijdens het incident en bij de nazorg kon en kan Indaver rekenen op een zeer vlotte en constructieve samenwerking met de hulpdiensten en de betrokken overheden: de brandweer van zone Antwerpen, de civiele bescherming, de milieu-inspectie, OVAM,  Seveso, het Havenbedrijf en het provinciebestuur. Mede dankzij deze ondersteuning kon het incident op een snelle en efficiënte manier beheerst worden en kunnen we ook een veilige heropstart van de activiteiten op de site borgen.

Opruimwerken aan de incidenten zone zijn gestart

Op woensdag 2 maart is Indaver gestart met de opruimwerken van de zone die vernield werd door het incident. Deze werken zullen tot midden maart duren. Nadien wordt deze zone heringericht.

Dienstverlening naar klanten

Indaver werkt voor de klanten oplossingen uit voor het tijdelijk stockeren of elders verwerken van hun afvalstoffen. De Indaver installaties in Duitsland fungeren als back-up voor de meest dringend te verwerken afvalstromen. Ook andere gespecialiseerde verwerkingscentra in Europa worden hiervoor ingezet.

Analyse oorzaak incident

De analyse naar de oorzaak van het incident loopt nog. Verschillende deskundigen hebben op het terrein hun vaststellingen gedaan. Er is evenwel nog geen definitief uitsluitsel mogelijk over de precieze oorzaak.

 

Meer informatie

Inge Baertsoen, Communications Manager
+32 497 970 570
Inge.Baertsoen(at)indaver(dot)be

 

Share this page