Persbericht: 60 000 ton afval voortaan jaarlijks over het water naar installatie in Doel

Vanaf november zal jaarlijks 60.000 ton huisvuil van gemeenten in Vlaams-Brabant over het water naar de thermische verwerkingsinstallatie van Indaver in Doel gaan. Op dit moment vertrekken er al binnenschepen vanuit Vilvoorde, vanaf november komen daar pendels vanuit Leuven bij. Elk schip haalt 12 vrachtwagens uit het verkeer, goed voor jaarlijks 2.400 heen- en terugritten die vermeden worden, en dit in de drukke verkeersdriehoek Brussel-Leuven-Antwerpen. Het project kwam tot stand door een intense samenwerking tussen tal van partners en werd mede aangestuwd door de provincie Oost-Vlaanderen. Die nam in haar vergunning voor de site een multi-modaal transport als voorwaarde op.

Een aantal organisaties ging meer dan tien jaar geleden een samenwerking aan om alternatieve vervoersmodi voor huishoudelijk afval te onderzoeken. In juli werd, na een grondige evaluatie van de proefprojecten, het contract definitief. Dit verwerkingscontract loopt tot 2023.

230 containers per maand

Vanaf november vervoeren de binnenschepen jaarlijks 30.000 ton huishoudelijk afval van de gemeenten in Vlaams-Brabant vanuit Vilvoorde, en 30.000 ton vanuit Leuven naar Kallo. Van daar gaat het per vrachtwagen naar Indaver in Doel. Maandelijks vervoeren we zo 230 containers, oftewel 2.750 per jaar. In totaal werd vorig jaar vanuit Vlaams-Brabant 133.000 ton restafval aangeleverd bij Indaver. Bijna de helft daarvan gaat dus nu over water.

Drukke autowegen ontlast

In totaal worden zo 2 400 heen- en terugritten van grote vrachtwagens tussen Vilvoorde of Leuven en Doel overbodig, goed voor jaarlijks 300.700 kilometer. De vrachtwagens rijden normaal op de assen Brussel-Antwerpen, Leuven-Antwerpen en op de Antwerpse ring, allemaal drukke autowegen in Vlaanderen die door het vervoer over het water ontlast worden. Indaver draagt zo ook bij tot de inspanningen van de Vlaamse overheid, met haar ‘Masterplan voor de Binnenvaart op de Vlaamse Waterwegen - Horizon 2020', om van de binnenvaart een volwaardige transportmodus te maken.

Kleinere ecologische voetafdruk

Het afvalvervoer over het water zal ook de CO2-uitstoot doen dalen. Het transport gebeurt vanuit Leuven met een relatief klein binnenvaartschip en met grotere containerschepen met gemengde vrachten vanuit Grimbergen. De CO2-uitstoot kan, afhankelijk van het type vaartuigen die het voor- en natransport doen, dalen tot 50% van dat van traditioneel vrachtwagentransport. Daardoor sluit dit project ook aan bij de ambities van de Provincie Oost-Vlaanderen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Rol van de provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen speelde als overheid die de vergunning voor de afvalverwerkingsinstallatie afleverde een cruciale rol door in de gunningsvoorwaarden te stellen dat het bedrijf alternatieve transportmodi moest onderzoeken en implementeren. 


Jozef Dauwe, gedeputeerde: “De Provincie streeft hoge ambities na: de CO2-uitstoot moet drastisch dalen tot we klimaatneutraal zijn, én de provincie moet klimaatbestendig worden. Die ambities zijn vertaald in het klimaatplan ‘Oost-Vlaanderen Klimaatgezond 2050’. We maken dit waar door gemeenten te ondersteunen en burgers te sensibiliseren, maar evenzeer door – wanneer dat mogelijk is – doordachte eisen te stellen en vervolgens de juiste partners rond de tafel te brengen. Het samenwerkingsproject werd opgevolgd door de Provincie Oost-Vlaanderen.”

Partnership

Verschillende partners hebben dan ook samengewerkt om tot deze oplossing te komen. Vervoerder Van Moer Stevedoring liet aangepaste containers ontwikkelen voor een veilige en hygiënische logistieke operatie. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van Vlaams-Brabant die het afval aanleveren, bekwamen een verlaagde milieuheffing voor de tonnages die over het water worden aangeleverd en zorgden voor een extra kade in Wilsele.
Indaver en dochteronderneming Indaver Logistics leverden onontbeerlijke knowhow en transportdeskundigen van Waterwegen en Zeekanaal fungeerden als een belangrijke katalysator. Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van Waterwegen en Zeekanaal is erg tevreden : “Door de handen in elkaar te slaan dragen we bij aan een oplossing voor het fileprobleem en de zorg voor een klimaatgezonder Vlaanderen. Ik ben ervan overtuigd dat dit duurzaam initiatief inspirerend zal werken voor andere bedrijven en sectoren om bewust voor de waterweg te kiezen en de stap naar combimobiliteit te zetten.” 


Jo Van Moer: “Wij geloven sterk dat intermodaliteit essentieel is om de huidige verkeersproblematiek aan te pakken. Wij zijn dan ook verheugd deze samenwerking op te starten met onze partners, en aldus een voorbeeld te stellen dat eens die mental shift overbrugd is, de modal shift niet meer ver weg is.”

Duurzaamheidstest Indaver

Paul De Bruycker, CEO Indaver: “Indaver denkt al vele jaren mee over de ‘modal shift’; om haar eigen ecologische voetafdruk én die van haar klanten te beperken. Dat geldt ook voor het vervoer van het afval dat we beheren. Indaver wil op een duurzame en kostenefficiënte manier het restafval van Vlaams Brabant naar de verwerkingsinstallaties in Doel brengen. We evalueerden voor elk alternatief de kostenstructuur, de impact op het milieu en het maatschappelijk draagvlak. Pas wanneer een scenario op deze drie criteria goed scoort is een verschuiving van wegvervoer naar een alternatieve vervoerswijze duurzaam.”


Aan het vervoer via water hangt wel een hoger prijskaartje door de complexere logistiek, maar de extra kost wordt verdeeld onder de partners. En met de positieve impact op de CO2-uitstoot en op de mobiliteit rond Antwerpen doorstaat deze modal shift de test van duurzaamheid.

Contactpersonen voor pers

Share this page