Social distancing voor veiligheid en continuïteit bij Indaver

Afvalverwerking is één van de sectoren die als essentiële dienstverlening wordt bestempeld. De installaties van Indaver zijn noodzakelijk om de gezondheid van onze medeburgers te kunnen garanderen. De maatschappij en de overheid rekenen erop dat onze installaties operationeel blijven. We zien het als onze eerste en meest belangrijke taak op dit moment op de continuïteit van de afvalverwerking te blijven verzekeren. Het werk op alle locaties is aangepast, in overeenstemming met de overheidsmaatregelen die medewerkers en onderaannemers beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Want de veiligheid van iedereen die op onze locaties komt, is prioritair.

Medisch afval veilig verwerken

Op onze site in Antwerpen verwerken we tijdens deze coronacrisis medisch afval dat in belangrijke mate afkomstig is van ziekenhuizen waar COVID-19 patiënten verzorgd werden. Onze medewerkers stellen we de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking, zodat ze steeds op een veilige manier kunnen werken. Personen die niet strikt noodzakelijk op de site aanwezig moeten zijn, worden niet toegelaten. Deze regel geldt overigens op al onze sites. Zo kunnen we de beschikbare PBM’s voorbehouden voor de bescherming van onze medewerkers. Dankzij het automatisch voedingssysteem van de afvalrecipiënten in de draaitrommeloven verwerken onze medewerkers dit afval zonder rechtstreeks fysiek contact.

Social distancing op hele werkvloer

Ook op onze andere sites hanteren we de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen. Afstand houden is essentieel in de strijd tegen het coronavirus. We hebben daarom overal de principes van social distancing ingevoerd: aan onze onthaalbalies, in de burelen, controlekamers, sorteercabines, kleedkamers en kantines. Indaver garandeert zo de veiligheid van de mensen die ook tijdens deze crisis elke dag op de werkvloer het beste van zichzelf geven, maar ook van transporteurs, leveranciers en onderaannemers.

Verantwoordelijkheid van iedereen

Veiligheid loopt als een rode draad door onze beleidslijnen, procedures en beheersystemen, de hele organisatie is ervan doordrongen. Dat geldt uiteraard ook wanneer de medewerkers en contractoren moeten beschermd worden tegen een besmettelijk virus. We verwachten van alle medewerkers dat ze, op alle niveaus en in alle functies, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s, en dat ze nu de nodige afstand in acht nemen. Indaver reorganiseert waar nodig om dit voor hen mogelijk te maken.

Eén van de meest ingrijpende maatregelen was de algemene invoering van telewerk voor elke medewerker die niet strikt noodzakelijk op één van onze sites aanwezig moet zijn. Wie toch op kantoor moet zijn, houdt voldoende afstand. Kantoorruimtes waar collega’s samen aanwezig moeten zijn, werden waar nodig voorzien van afstandsstroken op de grond. Daar waar veel contact nodig is maar afstand niet kan gegarandeerd worden, zoals aan onze weegbruggen, zijn schermwanden in plexiglas geplaatst.

Digitale tools voor thuiswerken

Thuiswerken is de norm, maar de noodzaak om samen te werken en met collega’s in contact te blijven, is groot. Indaver stelt de nodige digitale tools zoals online applicaties ter beschikking van medewerkers om vanop afstand te vergaderen om gewoon contact te houden. Onze IT-afdeling zorgt voor de nodige ondersteuning zodat iedereen vlot met alle tools kan werken zonder dat het netwerk extra belast

wordt. Via interne communicatie deelt Indaver tips & tricks over digitale veiligheid en ergonomie bij thuiswerken.

Positief inspectierapport van de overheid

Op 7 april bracht de FOD Gezondheid een inspectiebezoek aan onze site in Antwerpen. Zij controleerden of Indaver de maatregelen van social distancing en hygiëne correct toepaste. Er werd nagegaan of de medewerkers en de contractoren voldoende beschermd werden tegen besmetting met het virus. Indaver ontving een positief rapport. Onze inspanningen werden naar waarde geschat door de overheid.

Share this page