Persbericht: Valentijn eindigt in museum én in draaitrommeloven van Indaver

In 1989, op 12 februari, spoelde potvis Valentijn aan op het strand Sint-André in Oostduinkerke. Het gemeentebestuur van Koksijde begroef hem op het domein van de abdijhoeve Ten Bogaerde. Het was toen al de bedoeling de 17 meter lange potvis later terug op te graven om hem tentoon te stellen. Na de proefopgravingen in 2013 werden concrete plannen gesmeed om Valentijn van Sint André uit de grond te halen.

Verwacht wordt dat een paar dagen zal worden gewerkt voordat de resten van Valentijns skelet kunnen worden vervoerd naar de Vakgroep Morfologie van de Faculteit Dierengeneeskunde van de UGent.
Een paar jaar later wordt Valentijn dan terug verwacht in de gemeente Koksijde, het skelet zal in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum worden tentoongesteld.

Afvalverwerking door Indaver

Het afvalbeheerbedrijf Indaver zal het vlees dat het team van de UGent van het karkas verwijdert, verwerken in haar installaties in Antwerpen. In drie draaitrommelovens wordt industrieel en gevaarlijk afval dat niet voor recycling in aanmerking komt, thermisch verwerkt. Indaver is gespecialiseerd in de vernietiging van afval met componenten die niet opnieuw in de maatschappij mogen terechtkomen. Het vlees van Valentijn kan door de vervuiling met steentjes en zand niet op een reguliere wijze worden verwerkt. Bij Indaver kan het vlees van Valentijn op een veilige en duurzame manier verbrand worden tegen een hoge temperatuur, zodat alle schadelijke componenten vernietigd zijn.

Enkele weetjes:

  • Valentijn is 17 meter lang en woog naar schatting 50.000 kg toen hij aanspoelde
  • Wetenschappelijke naam: Physeter macrocephalus
  • In 1989 lokte hij 300 000 kijklustigen
  • Valentijn heeft meer dan 11000 dagen onder de grond doorgebracht
  • 700 m³ grond zal verplaatst worden, de put wordt 25 m lang en 5 m diep
  • 5 walvisflensmessen en 3 spademessen zullen gebruikt worden om het karkas te verwerken
  • Een team van 2 tot 5 personen zal het skelet terug samenstellen


Meer info vindt u terug in de persmap.

Share this page