Persbericht: Indaver zet haar buitenlandse expansie verder

Indaver verwerft de vergunningen om een afvalenergiecentrale te bouwen in Zuid-Oost Engeland. De installatie komt op de Rivenhall airfield site in Essex en zal een investering vergen van 500 miljoen £ (555 miljoen €). In deze nieuwe installatie zal Indaver 595 000 ton niet-recyclebaar afval verwerken. De energie die bij dit proces vrijkomt, wordt omgezet tot elektriciteit voor circa 60 000 gezinnen.

Nieuwe afvalenergiecentrale draagt bij tot realisatie van klimaatdoelstellingen

De installatie heeft een vermogen van 49,9 MWe en zal in staat zijn 595.000 ton niet recycleerbare huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen te verwerken. De installatie zal een lokale oplossing bieden voor deze niet-recycleerbare afvalstoffen die nu deels plaatselijk gestort worden en deels uitgevoerd worden voor verwerking. 

De installatie voldoet daarbij aan de strengste milieunormen en zal voldoende elektriciteit leveren voor 60.000 huishoudens. De installatie past naadloos in het plan van het Verenigd Koninkrijk voor hernieuwbare energie. Ze draagt bij tot de realisatie van de in het VK gestelde ‘net-zero carbon’-doelstellingen door op een betrouwbare en voorspelbare wijze 49,9 MW elektriciteit te produceren uit afvalstoffen. Zo levert de installatie een bijdrage tot een verder reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Opstart voorzien in 2025

Alle noodzakelijke vergunningen zijn verkregen om het project te laten doorgaan. Indaver voorziet nog dit jaar te starten met de werken zodat de installatie kan opstarten in 2025. Het project wordt gerealiseerd binnen Indaver Rivenhall Ltd een Britse dochteronderneming van de Indaver groep.

Indaver investeert in meerdere waste-to-energy projecten in het VK en Ierland

Het Rivenhall project is Indavers derde project in het VK voor de productie van energie uit afval. Indaver is momenteel de “last remaining bidder” voor het 240 miljoen £ (266 miljoen €) “Local Authority residual waste treatment project” in Belfast (Noord Ierland). Daarnaast verwierf Indaver recent ook het contract voor het opereren van de afvalenergiecentrale in Aberdeen (Schotland). De installatie in Aberdeen is in aanbouw en zal in 2022 in bedrijf genomen worden.
In Ierland opereert Indaver reeds een afvalenergiecentrale voor 240 000 ton niet-recyclebare afvalstoffen ten noorden van Dublin en voorziet ze de bouw van een vergelijkbare installatie in Cork (Zuid-Ierland). Met de bouw van deze installatie zal Ierland beschikken over een moderne verwerkingsinfrastructuur om een duurzame oplossing te bieden voor het in Ierland geproduceerde restafval. 

Indaver gaat bij het realiseren van de diverse projecten uit van een financiering via de eigen balans. Dit wordt op dit ogenblik in samenwerking met Katoen natie verder uitgewerkt.

Paul De Bruycker, CEO Indaver: “Afval is geen eindproduct, het is een fase in de levensloop van een materiaal. Met de nieuwe waste-to-energy installatie bieden we een oplossing voor het niet-recyclebaar afval van gezinnen. We creëren waarde uit dit afval door energie terug te winnen bij het verwerkingsproces. Zo past dit project perfect in de strategie van het Verenigd Koninkrijk op vlak van hernieuwbare energie en draagt het bij tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen.”


Indaver 

Indaver is een Europese speler in de afvalsector met installaties en exploitaties in België, Nederland, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Indaver wint waardevolle grondstoffen en energie uit deze behandelde afvalstromen. Op die manier creëert Indaver waarde uit afval en helpt daarbij om de materiaalkringloop op een veilige, koolstofarme en energie-efficiënte manier te sluiten. Dit maakt Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2019 realiseerde Indaver een omzet van 579 miljoen euro met ongeveer 1700 medewerkers in heel Europa. 
Meer informatie: www.indaver.com
Volg ons op Twitter (@Indavergroup)

 

 

Meer informatie

Inge Baertsoen – Communications Manager - +32 497 970570 – email Inge Baertsoen 

Paul De Bruycker  - CEO,  Wanda Van de Velde  +32 15 28 80 15

Share this page