Nieuwsupdate dodelijk ongeval Indaver Antwerpen

Op 13 september omstreeks 14u30 heeft zich op de site van Indaver in Antwerpen een explosie voorgedaan, op een locatie waar afvalstoffen worden ontvangen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor een collega kwam helaas alle hulp te laat. Vier andere personen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, maar mochten in de loop van de avond naar huis. De andere collega's op het terrein werden meteen geëvacueerd. Aanleveringen werden opgeschort en de installaties veiliggesteld.

Verder onderzoek naar de oorzaak

Er was op geen enkel ogenblik gevaar voor omwonenden. De precieze oorzaak van het ongeval hebben we nog niet kunnen achterhalen. Het oorzaakonderzoek doen we in volle samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten, experten en betrokken medewerkers.

Ondersteuning medewerkers

De verslagenheid is groot. In gedachten zijn we bij onze betreurde collega en zijn familie en naasten. Vrijdagochtend verzamelden alle medewerkers op de site voor een infovergadering . Er wordt ook in gespecialiseerde psychosociale ondersteuning voorzien. 

Meer informatie

Inge Baertsoen, Communications Manager, +32 497 970570
Inge.Baertsoen@indaver.be

Share this page