Ministers Crevits en Demir geven boost aan Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair, het Vlaamse partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen de transitie naar de circulaire economie willen bewerkstelligen, krijgt een nieuwe boost. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits verleggen samen met ondernemer Paul De Bruycker (CEO van Indaver) als nieuwe voorzitter de focus van experimenten naar opschaling en veralgemening van de goede praktijkenvoorbeelden die de voorbije jaren aan het licht kwamen. De dubbele aansturing van ministers Demir en Crevits maakt duidelijk dat de transitie naar de circulaire economie niet alleen een ecologische noodzaak is maar ook een economische opportuniteit, niet in het minst op het vlak van innovatie en tewerkstelling. Alle relevante sectorfederaties (VCB, Essenscia, Agoria, Fedustria, Fevia, Denuo, Vlaams Werkgeversplatform), de onderzoeksinstellingen VITO en het Steunpunt CE-Center, de BBL, de VVSG en Febelfin, zullen deelnemen aan de stuurgroep Vlaanderen Circulair.

In 2017 ging Vlaanderen Circulair van start met als doel om de transitie naar de circulaire economie in Vlaanderen te bewerkstelligen tegen 2050. De huidige Vlaamse Regering bevestigde die doelstelling en sprak de ambitie uit om van Vlaanderen tegen 2030 al een circulaire koploper te maken in Europa door onze materiaalvoetafdruk van onze consumptie te ontkoppelen van de economische groei en deze met 30% te verminderen tegen 2030. 
 
“Vlaanderen moet op Europees en wereldniveau toonaangevend zijn in de omslag naar de circulaire economie. Vlaanderen Circulair wordt meer dan ooit het partnerschap waarin we die omslag concreet verder vorm gaan geven.  In circulaire economie investeren is investeren in ons leefmilieu”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De doorstart die vandaag genomen wordt, komt op een ideaal moment. “Post-covid zullen we onze economie op een krachtige en vooral duurzame manier moeten herlanceren. Circulaire economie kan daarbij een enorme opportuniteit zijn en we steken niet onder stoelen of banken dat Vlaanderen grote ambities heeft als het gaat om circulaire economie”, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

“De goesting die ik bij de stakeholders ervaren heb om de handen uit de mouwen te steken en te werken aan de circulaire economie stemt mij hoopvol dat we snel resultaat kunnen boeken”, zegt voorzitter Paul De Bruycker.

PUBLIEK-PRIVAAT PARTNERSCHAP

Uit een enquête die Vlaanderen Circulair en VITO in de zomer van 2020 voerden bij 500 respondenten bleek dat bedrijven die circulaire business-modellen of bedrijfsvoering toepasten, beduidend minder hadden geleden onder de gevolgen van de lockdown. Maar liefst 66% van deze bedrijven gaf aan geen tekorten ervaren te hebben als gevolg van de crisis. Bovendien sluiten de visie en werkagenda’s van Vlaanderen Circulair naadloos aan bij de prioriteiten die Europa onder meer in de Green Deal naar voor schuift. 
 
Ze zullen samen de ambities te formuleren, de strategie uit te tekenen en vooral in de actie te gaan via 6 thematische werkagenda’s: circulair bouwen, chemie/kunststoffen, de maakindustrie (textiel, meubelen, elektro, batterijen, …), de bio-economie, waterkringloop, voedselketen.  De uitvoering gebeurt via een werking over beleidsdomeinen heen en in een publiek-privaat partnerschap. Elke werkagenda krijgt een publiek en een private trekker. 
 
Deze projectleiders komen samen onder leiding van de transitiemanager, Brigitte Mouligneau, samen in de projectgroep Vlaanderen Circulair. Het coördinerend team Vlaanderen Circulair blijft gehuisvest bij de OVAM. 
 
Voor elk van de zes werkagenda’s zal in de loop van de volgende maanden een actieprogramma uitgewerkt worden dat na de zomer van 2021 klaar moet zijn. Heel belangrijk daarbij is dat de opmaak én de uitvoering van deze werkagenda’s in een breed publiek-privaat partnerschap zal gebeuren waarbij overheden, ondernemers, middenveld, kennisinstellingen en lokale besturen zullen samenwerken. De stuurgroep van Vlaanderen Circulair is zo samengesteld dat ze die samenwerking ook weerspiegelt. 

ROADMAP TEGEN ZOMER VAN 2021

Werkagenda’s opstellen uitvoeren is nog geen garantie op succes. Om de transitie naar de circulaire economie waar te maken moeten er nog heel wat drempels, regels of oude werkmethoden uit de ‘lineaire economie’ aangepakt worden of omgevormd worden. Daarnaast is er ondersteuning nodig op het vlak van communicatie, financiering en robuust wetenschappelijk onderzoek. Daarom wordt parallel aan de werkagenda’s ingezet op zeven hefbomen: financiering, communicatie en jobs &skills voor de circulaire economie, onderzoek, circulair aankopen, innovatie en ondernemerschap en aanpassingen aan beleidsinstrumenten.

In de zomer van 2021 zal Vlaanderen Circulair tijdens haar eerste state of the union haar roadmap voorstellen. Na de zomer volgen de werkagenda’s. Maar de actie, die is vandaag al bezig! Ga daarvoor zeker al eens kijken op vlaanderen-circulair.be

PERSBERICHT 02/12/2020

VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME ZUHAL DEMIR

 

Share this page