Indaver biedt efficiënte oplossingen voor veilige verwerking van stijgende volumes corona-afval

De voorbije weken werden we geconfronteerd met een enorme toestroom van medisch afval dat in belangrijke mate afkomstig was van ziekenhuizen waar COVID-19 patiënten verzorgd werden. We ontvingen tijdens de piek 65 volumeprocent méér ziekenhuisafval dan anders. Onze gespecialiseerde MediPower-installatie in Antwerpen is ontworpen om de risicohoudende medische afvalstoffen snel, veilig en efficiënt te verwerken.

MediPower Antwerpen vernietigt besmet materiaal

Indaver heeft een jarenlange ervaring met de verwerking van risicohoudend medisch afval (RMA). Ze ziet het als haar opdracht om te voorkomen dat schadelijke of gevaarlijke stoffen in de omgeving of in de voedsel- of materialenketen terechtkomen door dit afval te vernietigen in haar draaitrommelovens.

Het afval wordt in de ziekenhuizen opgeslagen in gepaste recipiënten die voor dit type afval zijn goedgekeurd door ziekenhuishygiënisten. Deze verpakking biedt voldoende bescherming om het risico op besmetting via het afval te voorkomen. Voor het transport van deze recipiënten naar de installatie van Indaver gelden de normale richtlijnen voor transport van risicohoudend medisch afval.

In de installatie worden de recipiënten via een automatisch voedingssysteem met rollenbanen, afduwers en liften in hun geheel in de oven gebracht. Zo kunnen we ze snel verwerken met een minimale manuele handeling en zijn onze medewerkers optimaal beschermd. De verbranding in de draaitrommeloven bij een temperatuur van 950° C met naverbranding in de naverbrandingskamer garandeert een zo volledig mogelijke vernietiging van alle contaminanten zoals potentieel besmet materiaal.

Wat als de volumes blijven stijgen?

Samen met alle betrokken partijen stelden we de laatste weken vast dat de volumes van het afval de capaciteit zouden overstijgen. We ontvingen in volume 65% méér ziekenhuisafval dan anders. Indaver heeft een belangrijke rol gespeeld om samen met de overheid, experten, virologen en ziekenhuizen na te denken over een plan van aanpak om de verwerking van het afval te blijven garanderen. Zo onderzochten we, o.m. in nauwe samenwerking met de provincie Antwerpen en het Havenbedrijf welke locaties in aanmerking zouden komen om het risicohoudend medisch afval (RMA) tijdelijk op te slaan. Mexico Natie biedt de geschikte oplossing en stelde hiervoor in Zwijndrecht een hoogwaardig magazijn ter beschikking. Dit biedt de mogelijkheid om het afval te blijven ontvangen van de ziekenhuizen en het gespreid te verwerken.

Uitbreiding definitie ‘NRMA’

Een tweede oplossing voor de stijgende volumes afval uit de zorgsector, is het uitbreiden van de definitie van wat ‘niet-risicohoudend medisch afval’, NRMA, is. NRMA, mag verwerkt worden in onze roosterovens. Ook hierover pleegden we de voorbije weken intensief overleg met OVAM, virologen, de ziekenhuissector, de afvalverwerkers en transporteurs. Op basis van een wetenschappelijke risico-evaluatie is beslist om de fracties die toegelaten worden bij het niet-risicohoudend medisch afval uit te breiden. Het gaat concreet over voorwerpen die in contact geweest zijn met COVID-19 patiënten en al dan niet in beperkte mate besmeurd kunnen zijn met lichaamsvochten. Denk hierbij aan wegwerplinnen en verzorgingsmaterialen. Deze afvalstroom moet minimum 72u opgeslagen worden bij de zorginstelling zelf. Pas na deze wachttijd mag het afval naar roosterovens zoals die van Indaver in Doel gebracht worden. Ander ziekenhuisafval van COVID-afdelingen zoals kranten, tijdschriften en voedselresten van de patiënt en niet besmeurde handschoenen, maskers en schorten waren voorheen al bestempeld als NRMA.

Het afval wordt rechtstreeks in de bunker gestort en via grijpers in de trechters van de ovens gebracht. Door de voldoende lange wachttijd is het besmettingsrisico van het afval gedaald tot dat van het gebruikelijke niet-risicohoudend afval.

Bescherming medewerkers

Op al onze vestigingen waar RMA en niet-RMA verwerkt wordt, stellen we de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking zodat onze medewerkers steeds op een veilige manier kunnen werken.

Share this page