Impact van COVID-19 op bouw nieuwe PMD-sorteerhal

In de zomer van 2019 kende FOST Plus aan Indaver het contract toe voor de verwerking van een belangrijk deel van het Vlaamse PMD dat via de ‘Nieuwe Blauwe Zak’ wordt ingezameld. De uitgebreide definitie van wat ‘PMD’ is, zorgt ervoor dat deze afvalstroom zal worden uitgesorteerd in 14 fracties, in plaats van 9. Omwille van de omvang van het contract én de gewijzigde samenstelling van het PMD was het nodig een nieuwe installatie te bouwen.

Op ons Milieupark in Willebroek vatten we de werken aan in het najaar van vorig jaar. Na de afbraak van een bestaand gebouw en het nivelleren van de grond, plaatste de aannemer de  funderingskolommen. In november en december werd de volledige staalstructuur opgetrokken, de binnen- en buitenbekleding van de zijgevels geplaatst en werd de hal voorzien van een dak.

Door de uitbraak van de coronacrisis, liepen de werken enige vertraging op. De werf is tijdelijk stil gelegd maar intussen weer opgestart. Met de aannemers zijn de nodige afspraken gemaakt omtrent social distancing zodat op een veilige manier kan verder gewerkt worden. In maart werden binnenin de hal de langwerpige putten uitgegraven die plaats zullen bieden aan de transportbanden die de eindproducten naar de balenpers transporteren. Van zodra het dak geïsoleerd is, zal ook de betonvloer gestort worden (eind april/begin mei). Volgens de planning zouden in een volgende fase tal van werken tegelijkertijd starten, zoals het plaatsen van verlichting, het brandblussysteem en diverse elektriciteitswerken. Tegen de zomer zouden de sorteermachines geplaatst worden. Of deze werken binnen de voorziene timing kunnen plaatsvinden, is in deze Coronatijd nog onzeker. We zijn hiervoor afhankelijk van externe factoren zoals het tijdig geleverd krijgen van alle materialen en machines. Ook blijft de beschikbaarheid van onze aannemers onzeker. Zij zijn mogelijk ook geïmpacteerd door de Corona pandemie.

Impact Corona op bedrijfsvoering site Willebroek

De impact van de COVID-19 op de personeelsbezetting in Willebroek is, net als op onze andere  sites beperkt gebleven. In de sorteerhal werden de posities van onze medewerkers herschikt zodaft zij op een veilige afstand van elkaar kunnen werken. Ook maakten we nieuwe afspraken voor gebruik van kleedkamers en refters. De weegbrugbedienden zijn d.m.v. een fysieke glasbescherming gescheiden van de chauffeurs, die zich ook maar om de beurt mogen aanmelden.

Indaver Willebroek verwelkomt 3 nieuwe techniekers

We zijn nog een heel eind weg van de start van de nieuwe installatie verwijderd, maar onze wervingscampagne voor storingstechniekers heeft vruchten afgeworpen. We zijn zeer verheugd om 3 nieuwe medewerkers te verwelkomen die in actie zullen schieten bij de minste storing. Het gaat stuk voor stuk om ervaren technici met bakken ervaring! We haalden ze nu al aan boord zodat ze de hele installatie grondig kunnen leren kennen van bij de constructiefase. We zijn bijzonder blij met deze aanwervingen!!

Share this page