De toekomstbeelden 2050 van Vlaanderen Circulair

Tijdens de Circular State of the Union 2022 van Vlaanderen Circulair zal Indaver CEO Paul De Bruycker als voorzitter van Vlaanderen Circulair spreken.

De jaarlijkse bijeenkomst, dit jaar op 25 april, is met ruim 500 deelnemers volledig uitverkocht. Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw en Zeevisserij, zal de dag openen.

 

Vlaanderen Circulair is het publiek-privaat partnerschap dat zich inzet voor de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen. Het wordt gedragen door vertegenwoordigers uit overheden, bedrijven, kenniscentra, middenveldorganisaties en financiële instellingen. Samen ondernemen zij acties om die transitie gestalte te geven.

De Circular State of the Union 2022 gaat over de toekomstbeelden voor 2050 met opschaling als thema.

6 werkagenda’s kaderen de ambities:

  • circulair bouwen,
  • bio-economie,
  • chemie/kunststoffen,
  • maakindustrie,
  • voedselketen,
  • waterkringlopen.

Voor het panelgesprek over de aanpak op korte en lange termijn zijn Victor Dries, adjunct-Kabinetschef van Minister Demir, Brigitte Mouligneau, transitiemanager Vlaanderen Circulair, en Karel Van Acker, coördinator CE Center – steunpunt Circulaire Economie, uitgenodigd.

Als voorzitter van Vlaanderen Circulair ervaart Paul De Bruycker zeer veel goesting bij de partners om te werken aan een circulaire economie. Zijn lezing is dan ook een ode aan de doeners.

Vlaanderen heeft als dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio, de circulaire economie zeer hard nodig. Circulair betekent op duurzame en milieuvriendelijke wijze te werk gaan waarbij het verbruik van primaire grondstoffen wordt vermeden. Secundaire grondstoffen nemen zoveel mogelijk hun plaats in. Momenteel ligt het percentage secundaire grondstoffen op 21%. Dit moet verder omhoog naar ver boven de 50%.

De uitdaging ligt er om onze behoefte te bevredigen zonder de draagkracht van onze planeet te overschrijden. Dit kan door nieuwe producten en businessmodellen aan te bieden die hieraan tegemoetkomen. Creatief, duurzaam ondernemerschap zal ons hierbij helpen.

 


 

Share this page