Focus

Indaver publiceert regelmatig een Focus, waarin we achtergrondinformatie geven over onze activiteiten of onze standpunten verduidelijken. Hier vindt u een overzicht van de gepubliceerde Focussen.

Toegevoegde waarde creëren met duurzaam afvalbeheer

Rob Kruitwagen 2016-08-01 |

Indaver wil toegevoegde waarde creëren, met oplossingen waar haar klanten behoefte aan hebben en die de samenleving van haar verwacht. Ook in 2015...

Indaver helpt de planeet leefbaar te houden

Rob Kruitwagen 2016-07-14 |

Indaver levert in al haar activiteiten inspanningen om onze planeet leefbaar te houden door zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen en...

Indaver investeert continu in haar talent

Rob Kruitwagen 2016-06-23 |

Indaver zoekt steeds innovatieve en veilige oplossingen voor complexe en soms gevaarlijke afvalstromen. Maar hoe goed onze verwerkingsinstallaties en...

IndaChlor®, duurzame oplossing voor gechloreerde productieresidu's in het Franse Duinkerke

Rob Kruitwagen 2016-06-16 |

Met IndaChlor® heeft Indaver plannen om een nieuwe verwerkingsinstallatie te vestigen in Loon-Plage/Duinkerke voor de recyclage van chloorresidu's en...

Duurzaamheidsverslag 2015: Indaver toont haar toegevoegde waarde

Paul De Bruycker 2016-06-05 |

In haar Duurzaamheidsverslag 2015 toont Indaver welke rol zij speelt in het realiseren van de circulaire economie. Ze legde in 2015 de grondslagen...

Facilitator en poortwachter van de circulaire economie

Rob Kruitwagen 2016-05-17 |

Anders produceren en consumeren, met minder grondstoffen, moet onze planeet leefbaar houden. In deze circulaire economie heeft Indaver als...

Indaver en Sleco blijven inzetten op de strijd tegen stoorstoffen

Ben Dierckx 2016-04-18 |

Vuurwerk is feest, maar op haar vestigingen ziet Indaver de vuurpijlen liever niet. Toch belanden vuurwerk en andere stoorstoffen nog regelmatig in...

Warmte uit de buik van Indaver

Rob Kruitwagen 2016-03-25 |

Verwarmt u binnenkort uw huis met stoom van Indaver? Nu de wereld een klimaatakkoord rijker is, wordt de zoektocht naar alternatieven voor fossiele...

Circulaire economie moet inzetten op duurzaamheid en waardecreatie

Paul De Bruycker 2016-03-21 |

België, Duitsland en Nederland zijn koploper op het vlak van de circulaire economie en energie-efficiëntie. Het was dus geen toeval dat we de...

Indaver wil nieuwe recyclingfabrieken voor plastic afval in Europa bouwen

Paul De Bruycker 2016-03-08 |

Nu Europa strenger gaat toekijken op wat met plastic afval gebeurt, wordt een duurzame oplossing nog belangrijker. Indaver zet haar Molecule...

Share this page

Focusberichten: jaarlijks overzicht

2016 2015 2014