Waste-to-Energy installaties: beschermers en leveranciers van de circulaire economie

Als we al het afval dat nu in Europa nog gestort wordt, omzetten in energie, kunnen we 13 procent van de Europese huishoudens permanent van stroom en warmte voorzien. Waste-to-Energy installaties kunnen dus nog een tandje bijsteken. Zo kunnen ze hun rol als energieleverancier van de circulaire economie ten volle spelen. Dat is de boodschap van Paul De Bruycker, CEO van Indaver en nieuwe voorzitter van CEWEP, aan zijn collega-exploitanten van Waste-to-Energy installaties op het 14de Energy from Waste congres in Londen.

Source: Vlaanderen Circulair

Netwerken en ideeën opdoen

Het Energy from Waste Congress, dit jaar in Londen van 28 februari tot 1 maart, is de jaarlijkse hoogmis van eigenaars, exploitanten en leveranciers van Waste-to-Energy plants uit het Verenigd Koninkrijk en Europa. Ze komen samen om hete hangijzers uit de sector te bespreken, best practices uit te wisselen, nieuwe technologieën te ontdekken, te netwerken en te luisteren naar internationale sprekers.

CEWEP: Waste-to-Energy duwtje in de rug geven

Een van die sprekers is de CEO van Indaver nv, Paul De Bruycker. Sinds september 2017 is hij de nieuwe voorzitter van CEWEP, de Confederation of European Waste-to-Energy Plants, de overkoepelende vereniging van eigenaars en exploitanten van Waste-to-Energy installaties in Europa. CEWEP verenigt 34 leden uit Europa, samen goed voor 389 Waste-to-Energy installaties, oftewel zo’n 80 % van de Waste-to-Energy capaciteit in Europa. Ze vertegenwoordigt de sector op Europees niveau en neemt deel aan het besluitvormingsproces. Bovendien bevordert ze de uitwisseling van ervaring, onderzoek en ontwikkeling tussen leden. CEWEP wil het terugwinnen van alternatieve energie uit afval een duwtje in de rug geven en aantonen dat Waste-to-Energy installaties de afhankelijkheid van storten en van fossiele brandstoffen verminderen.

Europa: goede en minder goede leerlingen

“Europa presteert over het algemeen goed, als trekker van het concept van de circulaire economie,” zegt Paul De Bruycker. “Hoge energie-efficiëntie, terugwinning van materialen, beperking van de CO2-uitstoot en het zoeken naar alternatieven voor storten.” Maar hij noteert grote verschillen tussen landen in Europa. Zo zijn landen als België, Duitsland en Nederland koplopers, terwijl Centraal- en Oost-Europa en ook landen als het VK achterophinken, met te veel afval dat nog naar stortplaatsen gaat.

Duurzaam alternatief voor storten

Nochtans is de thermische verwerking van huishoudelijk afval, met energieterugwinning, een veilig en milieuvriendelijk alternatief voor storten. “In een circulaire economie proberen we zoveel mogelijk materialen te hergebruiken uit afval. Maar voor afvalstoffen die niet hoogwaardig gerecycled kunnen worden, of die schadelijke organische componenten bevatten, biedt Waste-to-Energy een duurzame oplossing.”

Leverancier van energie

“In de circulaire economie staat waardecreatie centraal. Waste-to-Energy plants hebben dus een belangrijke rol, als beschermer van de kwaliteit van de materialen in de kringloop, maar ook als leverancier van energie en van materialen.” De 90 miljoen ton afval die nu op stortplaatsen in Europa ligt, zou 18 miljoen Europeanen van stroom kunnen voorzien, en 15 miljoen Europeanen van warmte via warmtenetwerken. De Waste-to-Energy installaties van Indaver in Doel en Antwerpen bijvoorbeeld leveren stoom en stroom aan bedrijven en inwoners, de installatie in Hamburg levert energie voor stadsverwarming. Daarnaast kan de bouwsector de bodemassen gebruiken als bouwmateriaal.

"Waste-to-Energy plants moeten die rol opnemen. De materialenkringloop op een koolstofarme en energie-efficiënte manier sluiten, is de enige manier om welvaart en welzijn in deze wereld te verzekeren.” 

Paul De Bruycker, CEO Indaver - President CEWEP

Share this page