Warmte van Indaver voor Antwerpse woonwijken

De Antwerpse wijken Luchtbal en Rozemaai krijgen binnen afzienbare tijd mogelijk hun verwarming vanuit de haven. De stad Antwerpen, het Havenbedrijf, Indaver en Fluvius onderzoeken samen of de restwarmte van de verbrandingsinstallaties van Indaver gebruikt kan worden voor duurzame verwarming van de woonwijk en enkele bedrijven. Ze sloten daarvoor een strategisch partnerschap af.

 

Warmte voor woonwijk en bedrijven

In de verbrandingsinstallaties van Indaver in het Antwerpse havengebied komt veel energie vrij. Deze energie wordt omgezet tot elektriciteit voor het net. De restwarmte levert Indaver nu aan Amoras, het ontwateringsproject voor baggerslib van de Antwerpse haven, voor de verwarming van gebouwen.  Maar er is nog genoeg restwarmte die  ook zou kunnen dienen om enkele naburige industriële sites én de wijken Luchtbal en Rozemaai te verwarmen, als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Hoe haalbaar dit is, gaan stad Antwerpen, het Havenbedrijf, Indaver en netbeheerder Fluvius nu in detail bestuderen.

Grootste warmtenet van Vlaanderen

Wanneer dit warmteproject haalbaar blijkt te zijn en gerealiseerd wordt, zal het naar capaciteit het grootste warmwaternetwerk van Vlaanderen zijn. Bovendien wordt voor dit netwerk de eerste grote leiding vanuit de haven naar de binnenstad aangelegd. De restwarmte van Indaver wordt door die leiding 12 kilometer getransporteerd naar 3 000 gezinnen, 7 scholen en enkele openbare gebouwen in de woonwijk. Onderweg voorziet ze industriële afnemers in het havengebied van warmte. 

Aanzienlijke CO2-besparing

Dit warmtenetwerk zou goed zijn voor een jaarlijkse CO2-besparing van 27 000 ton. Dit komt overeen met de jaarlijkse besparing door ongeveer 19 grote windmolens van 3,3 MW, of met de uitstoot die bespaard kan worden door 18 000 nieuwe wagens van de baan te houden. Bovendien kan het warmtenet op termijn nog uitgebreid worden naar omliggende buurten en afnemers. 

Detailstudie

De partners slaan nu de handen in elkaar voor een verdere detailstudie die formeel duidelijk moet maken of de aanleg van het warmtenet rendabel genoeg is en de afnemers van voldoende warmte kan voorzien. Het is ook de bedoeling dat de gebruikers van het warmtenet niet meer voor hun warmte zouden betalen dan wanneer ze die zelf met aardgas zouden opwekken. De partijen hebben de ambitie om eind 2019 te beslissen om het project al dan niet uit te voeren. 

Klimaatdoelstellingen

Een warmtenet is een leidingnetwerk waarmee warm water van een producent naar verbruikers gepompt wordt. Via een netwerk van supergeïsoleerde leidingen stroomt de warmte tot in woningen en openbare of industriële gebouwen. Die warmte kan dan gebruikt worden om ruimtes te verwarmen of om sanitair warm water aan te maken.  Dit project past in de strategie van Indaver om afval zoveel mogelijk in te zetten in energie of materialen, en in de klimaatambities van Vlaanderen. Vlaanderen maakt daarom 15,7 miljoen euro vrij uit het Klimaatfonds. 

Share this page