Samenwerken om het verschil te maken

De oplossingen die de circulaire economie vraagt moeten uit verschillende hoeken komen. Ook in 2015 werkte Indaver daarom actief aan de gedeelde bewustwording van het belang van duurzaam afvalbeheer.

Saneringsproject

Indaver beseft dat alleen door samen te werken met overheden, producenten, afvalbeheersbedrijven, onderzoekinstellingen, consumenten en burgers het verschil kan worden gemaakt. Zo was Indaver ook in 2015 betrokken bij een van de grootste saneringsprojecten in Europa in het Zwitserse Bonfol, waar een deponie voor gevaarlijk afval wordt gesaneerd. Het project zal in 2016 rond zijn.


Proeftuin

We delen onze kennis met de sector, met beleidsmakers en onderwijsinstellingen. We zoeken bondgenoten in de eigen sector en over de sectoren heen en werken in consortia innovatieve projecten uit. We werken samen met onderzoeks- en kenniscentra. Zo is de vestiging van Indaver in Antwerpen sinds het najaar van 2015 de proeftuin voor een nieuwe technologie voor de recuperatie van industriële warmte van het bedrijf Qpinch, in samenwerking met het departement Duurzame Organische Chemie en Technologie van de Universiteit Gent.

Vinger aan de pols

Door de aard van de activiteiten van Indaver én van de nieuwe aandeelhouder Katoen Natie kunnen we een vinger aan de pols houden van de economische activiteiten. Zo zal Indaver tien nieuwe installaties ontwikkelen voor de verwerking van licht vervuilde plastics  met de steun van  Katoen Natie. Elke installatie, die 100 000 ton gemengde of licht vervuilde plastics kan verwerken, zal 80 miljoen euro kosten en 40 mensen tewerkstellen.

Kennis delen met klanten

Indaver stelt de kennis die ze heeft ter beschikking van haar klanten en de maatschappij om duurzame oplossingen uit te werken. Zo ondersteunde Indaver in 2015 haar klanten in de gezondheidszorg met een reeks nieuwsbrieven met relevante informatie over hoe ze moeten omgaan met hun medisch afval. We stelden voor onze klanten ook een stappenplan op voor het veilig verpakken en laden van afval in het licht van de strengere overheidscontroles op de weg.

Dialoog met de wereld

We voeren in alle openheid een dialoog met de wereld, en staan open voor vragen en opmerkingen van overheden, buren, studenten en betrokken burgers. Opendeurdagen zoals die in Antwerpen in 2015 zijn de ideale gelegenheid om stakeholders een blik achter de schermen te gunnen. Ter gelegenheid van de officiële opening van de vergister Bio Power Alphen was er in april ook een minisymposium over de verwerking van GFT uit de hoogbouw.

Duurzaamheidsverslag

Het Duurzaamheidsverslag 2015 is te raadplegen op de corporate website van Indaver, in PDF-vorm. De PDF is interactief: lezers kunnen door te klikken navigeren in het document, of de weg vinden naar externe links of naar de regionale websites van Indaver.

Share this page