Prosperity: waarde creëren

In een circulaire economie betekent waarde creëren ook zorgen voor de samenleving, en niet alleen voor financiële winst. Wij willen bij Indaver deze toegevoegde waarde creëren met oplossingen die de planeet veiliger en schoner maken en onze klanten sterker. Ook in 2016 deden we dat.

Waarde voor de circulaire economie

Als afvalbeheerbedrijf creëren we waarde voor de circulaire economie. Wij recupereren energie en hoogwaardige materialen uit het afval dat we verwerken, terwijl we tegelijk de voedsel- en materialenketens beschermen tegen verontreiniging. Indaver bewijst dat focus op duurzaamheid en groei hand in hand gaan. We groeien gestaag met diensten die zorgen voor een schonere en veiligere omgeving, hoogwaardige terugwinning en een stevig concurrentievermogen voor onze klanten. 

Groeimodel

We blijven uitbreiden, nieuwe diensten en technologieën ontwikkelen, en de efficiëntie in onze kernactiviteiten verbeteren. We doen dit door te focussen op efficiëntere processen, organische groei en baanbrekende innovaties. We sleutelen voortdurend aan onze processen om onze dienstverlening te verbeteren en de kosten te drukken. We stimuleren nieuwe technologische en/of businessmodellen die de circulaire economie doen groeien. We kiezen zorgvuldig nieuwe projecten en activiteiten.

Schaalgrootte

Groeien doen we door eigen installaties te bouwen en te exploiteren, door onze technologieën, diensten en processen uit te breiden naar nieuwe landen of regio’s en door bestaande installaties over te nemen en af te stemmen op onze manier van werken. Zo kunnen we onze kennis en dienstverlening aanbieden in meer regio’s en landen en aan meer klanten. Door die schaalgrootte bieden we steeds de beste oplossing tegen de beste prijs voor het afval van onze klanten.

Niet groeien om te groeien

We stimuleren nieuwe technologische en/of businessmodellen die ons helpen de circulaire economie te ontwikkelen, die technologisch en economisch haalbaar zijn, en die rekening houden met schommelingen in de energie- en materiaalprijzen. Duurzaam groeien is niet groeien om te groeien. Wanneer we nieuwe mogelijkheden zoeken en beoordelen, onderzoeken we of ze wel bij onze sterktes en in onze strategie passen.

Share this page