Policy: bouwen aan de circulaire economie

Afvalbeheerbedrijven hebben een belangrijke rol te spelen in de circulaire economie. In het hoofdstuk Policy van ons Duurzaamheidsrapport 2016 lichten we toe welke rol we voor onszelf zien in de circulaire economie en welke beleidsinstrumenten we hebben om die visie vorm te geven en uw vertrouwen te verdienen.

Toonaangevend in duurzaam afvalbeheer

De kernactiviteit van Indaver is het beheer en de verwerking van industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties. Onze klanten gaan van industriële multinationals tot lokale en regionale overheden, en we zijn zowat in heel Europa actief. We zijn daarbij toonaangevend in duurzaam afvalbeheer. Dit duurzame ondernemen rust op drie pijlers: terugwinning van hoogwaardige materialen door gebruik van betrouwbare technologieën; aandacht voor de kostprijs; en de controle van al onze activiteiten om risico’s voor het milieu en de veiligheid tot een minimum te beperken.

Intern beleidskader

Onze Cooperation Agreement zorgt ervoor dat onze operationele werking en dienstverlening in alle regio’s dezelfde zijn. Ze bevat principes voor de continue verbetering van onze duurzaamheidsresultaten. Om onze visie te ondersteunen hebben we een aantal interne beleidslijnen uitgewerkt. Zo hebben we een Charter voor Duurzaam Aankoopbeleid voor Leveranciers. Ons HR-beleid zet in op duurzame inzetbaarheid. We hebben een uitvoerig kader voor ethische bedrijfsvoering via onze bedrijfscode en onze 10 Codes van Goede Praktijk.

Duurzaamheidsdoelen

We zijn met velen die de planeet leefbaar willen maken en houden voor iedereen. Indaver maakt dus ook deel uit van het globale partnerschap, dat wordt vormgegeven door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) van de Verenigde Naties. In deze editie van het Duurzaamheidsrapport vindt u voor het eerst de acht Duurzame Ontwikkelingsdoelen die Indaver voor zichzelf heeft aangewezen. Ze zijn aangegeven met icoontjes.

Verwerkte afvalstoffen

De kernactiviteit van Indaver is het beheer en de verwerking van industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties. Ons klantenbestand is bijzonder gevarieerd, gaande van industriële multinationals tot lokale en regionale overheden, en we zijn zowat in heel Europa actief. In 2016 had Indaver circa 5 miljoen ton afvalstoffen in beheer; 3,5 miljoen daarvan verwerkte Indaver in haar eigen installaties.

Synergie

Onze klanten ondervinden nu al de voordelen van synergieën tussen Indaver en haar nieuwe aandeelhouder Katoen Natie. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in een totale dienstverlening op maat voor een groot aantal klanten. In 2016 vonden Indaver en Katoen Natie Tank Operations samen bijvoorbeeld een efficiënte logistieke oplossing voor het afvoeren van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen bij Ierse klanten. Deze dienst werd in 2017 uitgebreid.

Uw vertrouwen waard zijn

U verwacht van Indaver dat we met steeds betere en veiligere oplossingen komen voor een duurzaam afvalbeheer. Zo behoudt u het vertrouwen in onze organisatie. Onze geïntegreerde en uniforme beheersystemen helpen ons de kwaliteit, het milieu en de veiligheid te bewaken en de betrouwbaarheid en traceerbaarheid van onze processen te garanderen. Door onze eigen prestaties continu te evalueren, verbeteren we systematisch onze aanpak. Met Lean Six Sigma (LSS) verbeteren we de kwaliteit van onze dienstverlening proactief. 

Share this page