Planet: afval veilig en duurzaam beheren

Voor een schone en veilige planeet moeten we minder primaire en fossiele grondstoffen gebruiken en materialen efficiënt recupereren, hergebruiken en recyclen. Indaver maakt dit met haar duurzaam afvalbeheer mogelijk. Wij beschermen ook de materiaalketen tegen verontreiniging en beperken onze impact op het milieu. Het Duurzaamheidsrapport 2016 doet het verhaal van onze inspanningen voor onze planeet.

Energie terugwinnen

We recupereren energie uit afval via thermische verwerking. Die energie gaat naar warmtenetten zoals het nieuwe industriële stoomnetwerk ECLUSE in de Antwerpse haven, en elektriciteitsnetten. Ze wordt als stoom, verwarming en elektriciteit geleverd aan gebruikers. Die aanpak heeft veel voordelen. We vermijden en verminderen de CO2-uitstoot. We verminderen de afhankelijkheid van eindige fossiele brandstoffen. We vervangen ze door hernieuwbare energiebronnen, zoals het groen gas uit de compostering van GFT-afval. 

Materialen terugwinnen

We moeten zeker zijn dat de producten die worden gemaakt uit grondstoffen die zijn teruggewonnen, dezelfde kwaliteit hebben als producten uit primaire grondstoffen en dat ze even veilig zijn. In onze hoogtechnologische installaties halen we zo veel mogelijk hoogwaardige materialen uit het afval dat we verwerken. We vullen de mechanische recyclingmethoden aan met nieuwe technieken voor chemische en thermische recycling, zoals ons Molecule Management. Dat breekt gevaarlijke industriële en farmaceutische afvalstoffen af tot op hun basisbouwstenen. Van die bouwstenen worden nieuwe, hoogwaardige producten gemaakt. Zo plant Indaver in Noord-Frankrijk een installatie die chloorzuur zal recupereren voor een buurbedrijf.

Voedsel- en materialenketen beschermen

Tegelijk beschermen we het milieu en de voedsel- en materiaalketens tegen vervuiling. In onze thermische processen winnen we niet alleen energie terug, we vernietigen in het afval ook de gevaarlijke restdeeltjes die niet in de materiaalketen mogen terechtkomen. Contaminanten die we niet kunnen vernietigen, verwerken we en/of slaan we veilig op. Dat is onze ‘Safe Sink’-garantie. Zo kunnen gevaarlijke deeltjes geen schade berokkenen, nu of in de toekomst.

Impact op het milieu

Tot slot proberen we het milieueffect van onze activiteiten tot een minimum te beperken. Zoals u in het Duurzaamheidsrapport kunt  lezen, volgen we wat we doen nauwgezet op en streven we naar een minimale impact op lucht, water en bodem. In onze eigen processen springen we zuinig om met water en energie. We zijn altijd op zoek naar manieren om ons eigen gebruik van grondstoffen te verminderen en vervangen nieuwe materialen waar mogelijk door gerecupereerde materialen. We proberen onze ecologische voetafdruk in ons afvalvervoer te beperken. Onze activiteiten beantwoorden aan de strengste milieunormen.

Share this page